'รัชตะ' ระดมกฎหมายคุมค่ารักษา รพ.เอกชน

Wed, 2015-05-13 09:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.มติชน : ‘นพ.รัชตะ’ เผยผลประชุมหน่วยงานใน สธ.แก้ปัญหา รพ.เอกชนเก็บค่ารักษาแพง จะพิจารณาที่มาของค่ารักษา ต้นทุน รพ. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของ สธ. ทั้ง กฎหมายสถานพยาบาล กฎหมายยา ประกาศอัตราค่ารักษา รพ.รัฐ ค่ารักษากรมบัญชีกลาง ข้อกำหนดแพทยสภา เพื่อนำไปหารือกับ แพทยสภา ก.พาณิชย์ สคบ. และ สปสช. 15 พ.ค.นี้ ก่อนตั้ง คกก.แก้ไขเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เครือข่ายภาคประชาชนประมาณ 30 คน นำโดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำรายชื่อประชาชน 33,000 รายชื่อ เข้ายื่นข้อเรียกร้องกับ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน ภายใน 1 เดือน

นางปรียนันท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ รพ.เอกชนบางแห่งที่มีการโกงค่ารักษาพยาบาลอย่างไม่เป็นธรรม และขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ยุบคณะกรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบันทั้งคณะ เพราะมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

ต่อมาเวลา 18.30 น. นพ.รัชตะประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใน สธ. เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาแพง หลังการประชุม นพ.รัชตะ กล่าวว่า ท่านนายกฯให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน โดย สธ.จะเร่งดูแลเพื่อคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนประชาชน โดยจะต้องพิจารณาที่มาที่ทำให้ค่ารักษาแพง ต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกันทั้งขนาดของโรงพยาบาล และต้นทุนในเรื่องแพทย์ เครื่องมือ ค่าห้อง ค่ายา ค่ารถพยาบาล จึงต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน

"ให้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของ สธ.ทั้งหมด คือ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลภาครัฐ อัตราค่ารักษากรมบัญชีกลางของโรงพยาบาลรัฐ ข้อกำหนดของแพทยสภาด้วย รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทั้งหมด และประกาศของกระทรวงพาณิชย์ด้วย เพื่อนำไปหารือกับแพทยสภา กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อเลือกวิธีคลี่คลายปัญหาให้ดีที่สุดและเร็วที่สุด โดยตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายมาร่วมแก้ไข เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย" นพ.รัชตะกล่าว

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่า ให้ฝ่ายกฎหมายและ สธ.ไปดูแล้ว โดยรัฐบาลไม่ได้ต้องการเข้าไปควบคุมอะไรมาก เพราะเป็นของเอกชน เป็นทางเลือก แต่ปัญหาที่กังวลคือต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาล ฉะนั้นหากค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นมากๆ อีกหน่อยต่างชาติจะไม่มา ต้องไปดูว่าที่แพงนั้นแพงจริงหรือไม่

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 2558 (กรอบบ่าย)