เปิดงานวิจัย ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงแค่ไหน พบราคายาต่างจาก รพศ. 60-400 เท่า

เปิดงานวิจัยพัฒนารูปแบบและอัตราจ่ายเงินชดเชยกรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน โดย ‘นพ.ไพบูลย์’ ประเด็น ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงแค่ไหน พบราคายาต่างจาก รพศ.ตั้งแต่ 60-400 เท่า ไวตามินบีคอมเพล็กฉีดหลอดละ 1.50 บาทใน รพศ.กลายเป็น 600 บาทใน รพ.เอกชน ยาฉีดแก้ปวดข 6.50 บาทใน รพศ. เป็น 450 บาทใน รพ.เอกชน แถมให้บริการเกินจำเป็น มีอาการนิ่วเฉียบพลันแต่ส่งตรวจทำหน้าที่ต่อมไทรอยด์-องค์ประกอบดีเอ็นเอ แนะ 6 ข้อ เช่น ตกลงราคาล่วงหน้ากับคนไข้ก่อน เพดานราคาแบบเดียวกับประกันชีวิต หรือพิสัยขั้นต่ำราคาที่ รพ.เอกชนตกลงกับบริษัทประกันชีวิต

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

13 พ.ค.58 ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน รพ.รามาธิบดี ได้โพสต์ Facebook/ Paibul Suriyawongpaisal เกี่ยวกับประเด็นค่ารักษา รพ.เอกชน ในชื่อว่า “ค่าบริการ รพ.เอกชนแพงแค่ไหน” สำนักข่าว Health Focus เห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจ จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้

ค่าบริการ รพ.เอกชนแพงแค่ไหน

รายงานวิจัยพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายเงินชดเชย การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตร่วม 3 กองทุน ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ ระหว่าง 1 เม.ย. 55- 30 ก.ย. 56 เป็นข้อมูลจาก รพ.เอกชน จำนวน 353 แห่ง รวมจำนวนคนไข้ กว่า 22,000 ราย พบว่า รพ.เอกชนจำนวนไม่น้อยเรียกเก็บค่าบริการแพงจริง ตัวอย่างเช่น

รายการยา 10 อันดับแรกที่แพงกว่า รพศ. สธ. (โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ราคาต่างกันตั้งแต่ 60-400 เท่า ไวตามินบีคอมเพล็กฉีดหลอดละ1.50 บาทใน รพศ.กลายเป็น 600 บาทใน รพ.เอกชน ยาฉีดแก้ปวดขนาด 50 มก. ราคา 6.50 บาทใน รพศ. กลับแพงถึง 450 บาทใน รพ.เอกชน 

รายการเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10 อันดับแรก มีราคาต่างกันระหว่าง รพศ.และ รพ.เอกชน ตั้งแต่ 16-44 เท่า เช่น ราคาท่อดูดเสมหะชิ้นละ 10 บาทใน รพศ. เป็น 440 บาทใน รพ.เอกชน หรือ ไหมเย็บแผลสีดำชุดละ 28.5 บาทใน รพศ. เป็น 460 บาทใน รพ.เอกชน

นอกจากราคาต่อหน่วยบริการต่างกันดังกล่าว ยังมีข้อบ่งชี้การให้บริการเกินจำเป็น

เมื่อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการให้บริการเทียบกับภาวะเจ็บป่วยของคนไข้แต่ละรายโดยแพทย์เฉพาะทาง พบว่า ในตัวอย่างคนไข้ 80 ราย มีการให้เลือดในคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับเลือด มีการตรวจวินิจฉัยเกินจำเป็น เช่น คนไข้มีอาการนิ่วเฉียบพลันแต่ส่งตรวจการทำหน้าที่ของต่อมไทรอยด์ และตรวจองค์ประกอบดีเอ็นเอ คนไข้เป็นปอดบวมจำเป็นต้องได้รับการรักษาด่วน แต่ส่งตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งไม่ช่วยการดูแลในภาวะด่วน คนไข้เป็นถุงลมพองกำเริบฉุกเฉิน กลับปรากฎรายการเรียกเก็บค่าสายสวนปัสสาวะ และชุดสวนล้างซึ่งไม่ชัดเจนว่าใช้ล้างอวัยวะลักษณะเป็นโพรงเช่น จมูก กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือแผล

แพงคงเส้นคงวา กับแพงต่างกันระหว่างพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

1. ประกาศโครงสร้างราคาเป็นหนึ่งเดียวใช้กับคนไข้ทุกรายทุกประเภท โดยเปิดเผยแล้วเรียกค่าตอบแทนตามนั้น โครงสร้างราคาควรผนวกค่าบริการย่อยๆ ให้เป็นก้อนเดียว เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง สวนหัวใจ กรณีคนไข้นอกให้เรียกเก็บค่าบริการด้วยหลักคิดจัดกลุ่มโรคโดยอาจพิจารณาใช้วิธีของ Medicare หรือจะพัฒนาขึ้นเองในประเทศไทย การประกาศโครงสร้างราคาสอดคล้องกับ มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541 (รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้ แสดงไว้มิได้ และจะต้องให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้)

2. ตกลงราคาล่วงหน้ากับคนไข้ก่อนเริ่มให้บริการ (professional ethics) ทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางนำมาใช้ซื้อบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าจาก รพ.เอกชน 

3. แบบอังกฤษ กรณีฉุกเฉิน ใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการได้แก่

ก) จ่ายตามอัตราคงที่ (flat rate fee) ต่อรายสำหรับบริการรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอก

ข) จ่ายด้วยอัตรารายวันที่รับคนไข้ไว้รักษาในรพ.

ค) ไม่ว่ากรณีใดดังกล่าว กำหนดเพดานสูงสุดต่อราย (cap in any one case) ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนทุกปีด้วยการเจรจาโดยอาศัยข้อเท็จจริง

4. เพดานราคาแบบเดียวกับประกันชีวิต (price regulation) นั่นคือ เป็นราคาสูงสุดที่สถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บได้โดยอิงราคาที่เรียกเก็บจากคนไข้ผู้ซื้อประกันชีวิต

5. พิสัยขั้นต่ำราคาที่ รพ.เอกชนตกลงกับบริษัทประกันชีวิต (implied-contracts approach) ในฐานะตัวแทนคนไข้และรู้เท่าทัน รพ.เอกชน 

6. ไม่ว่าจะเลือกหนทางใดเพื่อควบคุมราคา สิ่งที่ขาดเสียมิได้คือ ข้อมูลแสดงคุณภาพบริการเพื่อให้ตรวจสอบได้โดยโปร่งใส ทันการณ์ แล้วเชื่อมโยงไปถึงการต่อทะเบียนประกอบกิจการ

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
20 ชั่วโมง 44 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
20 ชั่วโมง 44 นาที ago
กลับด้านบน