หมอโผล่จี้หนุน ม.44 ฟันยาแพง ไม่เห็นด้วยเสนอข้อมูลราคายาทางเว็บไซต์

นสพ.เดลินิวส์ : ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ ค้านยื้อเวลาแก้ปัญหาราคาแพง รวมทั้งไม่เห็นด้วยเสนอข้อมูลราคายาทางเว็บไซต์ พร้อมหนุน ม.44 แก้ปัญหา รพ.เอกชน ค้ากำไรเกินควร ขณะที่ กพย. วอนจับตา คณะทำงานร่วม สธ.-พาณิชย์ กำหนดราคายา เดินหน้า แก้ปัญหา เห็นผลได้จริงหรือไม่

นสพ.เดลินิวส์ : เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ กรณีการแก้ปัญหา รพ.เอกชนคิดราคาค่าบริการแพง โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า ชมรมแพทย์ชนบท ไม่เห็นด้วยกับการยื้อเวลา และมาตรการเสนอข้อมูลราคายาทางเว็บไซต์ พร้อมเสนอให้ยุติการเรียกเก็บเงินกับผู้ป่วยและญาติในกรณีฉุกเฉิน สนับสนุนการควบคุมค่ารักษาพยาบาล ค่ายา รพ.เอกชนในกรณีไม่ฉุกเฉิน ยืนยันต้องมีมาตรการระยะสั้นภายใน 1 เดือน ดังนี้ 1. ให้ รมว.สาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 35(4) ประกอบมาตรา 36 ของ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 2. กระทรวงสาธารณสุข ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า รพ. ไม่มีสิทธิบังคับผู้ป่วยและญาติให้เซ็นรับสภาพหนี้ เพราะเป็นสิทธิของประชาชนในการใช้บริการ รพ.เอกชน ในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 36 และตามประกาศ ว่าด้วยการใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน 3. ห้ามสถานพยาบาลกักตัวผู้ป่วยในทุกกรณี หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางอาญา และให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนผู้ป่วยในการฟ้องคดีสถานพยาบาลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว

ส่วนข้อเสนอระยะกลาง คือให้ 1. รมว.สาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดติดตามตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการสถานพยาบาล และรายงานผลดำเนินการต่อกรรมการชุดนี้ ทุก 2 เดือน 2. ปรับคณะกรรมการสถานพยาบาลในมาตรา 7 (2) ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวน 5 คน ให้เป็นผู้แทนจากภาคประชาชนที่เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เป็นผู้เสนอ 3.ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลทำหน้าที่ ตามมาตรา 11 (4) 4. ให้แก้ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรมให้มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 5. ปฏิรูป รพ.ของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ 6. สนับสนุนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ในมาตรา 294 (4)

ทั้งนี้ ในมาตรา 44 หากนำมาใช้แก้ปัญหา รพ.เอกชนค้ากำไรเกินควร ในสินค้าที่ต้องใช้คุณธรรมขั้นสูง จะเกิดประโยชน์มากกว่าการควบคุมการขายลอตเตอรี่เกินราคา และหากต้องการแก้ปัญหาจากรากเหง้า ต้องแก้ที่ต้นตอโดยยุบบอร์ดแพทยสภา แล้วแก้องค์ประกอบของแพทยสภาเหมือนอารย ประเทศอื่น ที่มีประสิทธิภาพด้านสุขภาพสูง เช่น ประเทศอังกฤษ

ด้าน ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(กพย.) กล่าวว่า  เรื่องแก้ปัญหาข้างต้น ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำตั้งแต่ต้น เนื่องจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยสินค้าและบริการ ได้ระบุชัดว่า ยาคือสินค้าต้องควบคุม เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการควบคุมอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เริ่มมีการหารือ และมีความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาจริงๆ ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องมาดูว่าจะสามารถเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากระบุแค่ให้ รพ.เอกชน แจ้งอัตราค่ารักษา ก็จะเกิดช่องโหว่ว่า เรื่องราคา มีการกำหนดเป็นความจริงแค่ไหน เพราะต้องพิจารณาเทียบต้นทุนด้วย ซึ่งตรงนี้ต้องไปพิจารณาถึงบริษัทยาที่ขายยาอีกว่า แจ้งจำหน่ายยาในราคานี้ มีการคิดต้นทุนและบวกกำไรมากน้อยแค่ไหน ต้องบอกถึงโครงสร้างราคายาที่แท้จริง ซึ่งต้องมีระบบตรวจสอบที่ดีด้วย เพราะยาเป็นสินค้าพิเศษ เป็นสินค้าคุณธรรม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
19 นาที 42 วินาที ago
CindycnPax
30 นาที 40 วินาที ago
CindycnPax
32 นาที 44 วินาที ago
CindycnPax
34 นาที 51 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 35 วินาที ago
CindycnPax
43 นาที 41 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 10 วินาที ago
CindycnPax
47 นาที 39 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
19 นาที 42 วินาที ago
CindycnPax
30 นาที 40 วินาที ago
CindycnPax
32 นาที 44 วินาที ago
CindycnPax
34 นาที 51 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 35 วินาที ago
CindycnPax
43 นาที 41 วินาที ago
CindycnPax
46 นาที 10 วินาที ago
CindycnPax
47 นาที 39 วินาที ago
กลับด้านบน