ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : กรรมการแก้ปัญหา รพ.เอกชนแพงเคาะ 4 ข้อเสนอให้ รมว.สธ.เน้นออกฉลากราคา ห้ามรพ.บวกค่ายาเพิ่ม ให้ อย.สำรวจราคาขายปลีกของยา พร้อมนำเสนอผ่านเว็บไวต์ของ อย.ให้ประชาชนทราบ และให้แพทย์ออกใบสั่งยาให้ประชาชนหาซื้อยาเองได้ เครือข่ายผู้เสียหายฯงงไม่แตะค่าบริการ

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา, นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดสธ., นพ.ไพศาล จันทร์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า 1.ให้โรงงานต้องติดฉลากราคายาทุกชนิดหลังออกจากโรงงาน โดยจะใช้ พ.ร.บ.ควบคุมสินค้าและบริการ เป็นกลไกในการควบคุม 2.ให้โรงพยาบาลเอกชน ห้ามบวกเพิ่มราคายาจากที่กำหนดไว้ในฉลาก 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำรวจราคาขายปลีกของยารักษาโรคแต่ชนิด ผ่านเว็บไซต์ อย. เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด และ 4.ให้แพทย์สามารถออกใบสั่งยาให้ประชาชนซื้อหายาจากร้านขายยาได้ โดยถือเป็นสิทธิ์ของประชาชน แต่ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบการซื้อยาเอง ซึ่งจะไปเจรจากับสมาคมประกันชีวิตภาคประชาชนให้ยอมรับต่อไป

นอกจากนี้ สบส.ยังได้รับข้อมูลค่ารักษาพยาบาลแล้วรวม 77 รายการ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ทันที ส่วนการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้น ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการว่าภายใน 72 ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลเอกชนจำเป็นต้องให้การรักษาโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนหลัง 72 ชั่วโมงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหา ไม่สามารถส่งได้ หรือไม่มีสิทธิ์ รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยขณะนี้ การเจรจา มีความคืบหน้าไปมาก โดยข้อสรุปทั้งหมดจะส่งไปยัง ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.ภายในสัปดาห์นี้ ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง ซึ่ง รมว.สธ. เป็นประธาน ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ต่อไป

ขณะที่ นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมว่าจะต้องมีมาตรการควบคุมค่าบริการทางการแพทย์ไม่ให้สูงเกิน รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ติดตามปัญหาอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการหารือในการประชุมวันนี้ โดยประธานการประชุมระบุว่าเวลาไม่เพียงพอ ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงเรียกร้องไปยัง รมว.สธ.ต่อไป