ยอดผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้เพิ่มเป็น 30 ราย เสียชีวิต 2 ราย

Wed, 2015-06-03 11:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเกาหลีใต้รายงานจำนวนผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดโรคทางเดินหายใจสายพันธุ์ตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (MERS) เพิ่มขึ้นอีก 5 รายเป็น 30 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 รายซึ่งการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายแห่ง

ขณะที่วานนี้ (2 มิ.ย.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศเรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏในรายงานข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Middle East Respiratory Syndrome Coronavirusในเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2558 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ได้ประกาศยืนยันว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน 25 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 รายนั้น

แม้ว่าการระบาดของเชื้อ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ในสาธารณรัฐเกาหลียังคงเป็นการระบาดเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรก และกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีก็ได้มีมาตรการเข้มงวดโดยการกักกันผู้สัมผัสโรคแล้วนั้น โดยที่เชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้และเป็นอันตรายต่อชีวิต สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนมายังชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่าน โดยเฉพาะที่อาศัยในเขตเมืองแดจอนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เพิ่มความระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะซึ่งอาจเป็นแหล่งติดเชื้อได้ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอหรือจาม และหากเป็นไข้ ไม่สบาย ควรรีบพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ หากสงสัยว่ามีบุคคลในครอบครัวของท่านติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากพบแพทย์แล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯทราบด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์ +82 2 795 0095 , +82 2 795 3258 , +82 795 3098 ต่อ 101-108 รวมทั้งโปรดติดตามข่าวสารจากสื่อหรือสถานเอกอัครราชทูตฯอย่างใกล้ชิดต่อไป