บอร์ดประกันสังคมมีมติปล่อยกู้ให้รัฐบาล 2 แสนล้านบาท ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Sun, 2015-06-07 16:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดแรงงานเผย บอร์ดประกันสังคม มีมติปล่อยกู้เงินประกันสังคม 2 แสนล้านบาท หนุนรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล ชี้มั่นคง คุ้มค่าในการลงทุน แม้ผลตอบแทนไม่มากเท่าลงทุนต่างประเทศ กระทรวงคลังเตรียมออกกฎหมายออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อค้ำประกัน ยันไม่กระทบการจ่ายเงินบำเหน็จ และบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนแน่นอน

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข่าวกระทรวงการคลังชักชวนกองทุนประกันสังคม ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจำนวน 200,000 ล้านบาท กรรมการบอร์ดบางคนเห็นว่า ควรกระจายการลงทุน ว่า ปีนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีงบประมาณการลงทุนสูงที่สุดจำนวน 400,000 ล้านบาท คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องการลงทุนที่เป็นยุทธศาสตร์เป็นการลงทุนในภาครัฐต่างๆ เช่น การก่อสร้างระบบรถไฟ ระบบบริหารน้ำ โดยแบ่งงบประมาณการลงทุนไว้ 200,000 ล้านบาท ให้รัฐบาลกู้ โดยมีข้อแม้ว่ารัฐจะต้องออกพันธบัตรค้ำประกันให้ สปส. ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3-3.5 ซึ่งได้เสนอมติไปยังกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการ และหากดำเนินการต่อไป กระทรวงการคลังต้องออก พ.ร.บ.เพื่อกู้เงิน

ส่วนกรณีที่เครือข่ายแรงงานมีความเป็นห่วงในเรื่องความมั่นคง และความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น นายนคร กล่าวว่า แม้ผลตอบแทนอาจไม่มากเท่ากับการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศ แต่ได้ผลตอบแทนในอัตราที่คุ้มค่า ส่วนเรื่องของความมั่นคงไม่ต้องเป็นห่วง เพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกัน

ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดการจ่ายเงินคืนและผลตอบแทนใน พ.ร.บ. ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจ่ายเงินกรณีบำเหน็จ และบำนาญชราภาพแน่นอน นอกจากจะมีการออกพันธบัตรเพื่อกู้เงิน สปส.แล้ว พ.ร.บ.นี้จะออกพันธบัตรเพื่อใช้หนี้เงินสมทบที่รัฐค้างจ่าย สปส.เป็นเงินกว่า 80,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินให้รัฐบาลกู้ในลักษณะนี้ และในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ปล่อยเงินกู้