ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมสหวิชาชีพ สธ.เครือข่ายพยาบาล หมออนามัย และทุกวิชาชีพในระบบสาธารณสุขประมาณ 1,000 คน รวมตัวที่ สธ.ทวงถามความชัดเจนหลังการบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 ล่าช้า พร้อมเรียกร้อง ก.พ.ทบทวนมติยกเลิกการเรียงคิวบรรจุ นวก.สธ. จพ.สธ. เป็นข้าราชการ แต่เปลี่ยนมาเป็นการสอบคัดเลือกแทน ท่ามกลางทหาร-ตร.คุมเข้มดูแลความสงบ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 07.00 น. ตัวแทนชมรมสหวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายพยาบาล หมออนามัย และทุกวิชาชีพในระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (วชกิจฉุกเฉิน) เจ้าพนักงานเทคนิกเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และทีมหมออนามัย ประมาณ 1,000 คน นำโดย นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรมสหวิชาชีพฯ มาชุมนุมกันที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อเรียกร้องขอความชัดเจนในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 ตามมติ ครม.ปี 2553 ที่อนุมัติบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 22,641 อัตรา แบ่งการบรรจุเป็น 3 รอบ รอบละ 7,547 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 แต่ในรอบ 3 นี้มีความล่าช้าจากกำหนดที่จะเริ่มบรรจุได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2557

ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยกเลิกมติ ก.พ.ที่ให้ยกเลิกการเรียงคิวบรรจุข้าราชการ 2 สายงาน คือ นักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) โดยให้เปลี่ยนเป็นการสอบแข่งขันแทน ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องทำหนังสืออุทธรณ์มติดังกล่าวกลับไปเมื่อปล่ยเดือน พ.ค.2558 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา

ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนมากมาควบคุมสถานการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อย ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. ตัวแทนกลุ่มสหวิชาชีพฯ ประมาณ 50 คน ได้ไปหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่นำโดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัด สธ. และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. ที่ห้องประชุม  สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟัง ก่อนที่ภายหลังการหารือ นพ.สุรเชษฐ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสามารถตกลงกันได้ (ดูข่าว ที่นี่)

ขอบคุณภาพจาก Facebook ของเครือข่ายชมรมสหวิชาชีพทุกท่านค่ะ