เลื่อนเวทีอภิปรายวิจัยบัตรทอง เป็น 24-25 มิ.ย. เหตุที่เดิมไม่พอรองรับ ให้ไทยพีบีเอสจัดถ่ายทอดทั่วประเทศแทน

Tue, 2015-06-23 17:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เลื่อนเวทีอภิปราย ตีความงานวิจัยในระบบหลักประกันสุขภาพ จาก 23 มิ.ย. เป็น 24 และ 25 มิ.ย.หลังมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมาก สถานที่เดิมไม่พอรองรับ แจงใช้เวทีรายการตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอสแทน เพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนกว้างขวาง และได้องค์กรที่เป็นกลางมาเป็นผู้ดำเนินการแทน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่จะมีการจัดเวทีอภิปรายเรื่องการตีความงานวิจัยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 23 มิถุนายน นี้ แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมาก ผู้เข้าร่วมเวทีอภิปรายส่งรายชื่อว่าจะมีผู้รับฟังมาก ทำให้สถานที่เดิมไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งเดิมนั้น คาดกันว่าจะคุยกันเฉพาะนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการเท่านั้น แต่ปรากฎว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเกินคาดหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สังคมให้ความสนใจในประเด็นนี้ จึงเห็นควรว่า เพื่อให้การอภิปรายครั้งนี้มีการนำเสนอสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด ควรให้มีการจัดอภิปรายผ่านสถานีโทรทัศน์และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ จึงจะเป็นประโยชน์มากกว่า ซึ่งก็ได้รายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในรายการตอบโจทย์ มาดำเนินการให้โดยจะทำเป็น 2 ตอน ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน นี้ เวลา 22.00 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ตัวแทนจาก สปสช. และ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นส.จีรชาตา เอี่ยมร้ศมี

“การอภิปรายดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก สถานที่เดิมไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันเนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ จึงเห็นควรให้องค์กรที่เป็นกลางมาเป็นผู้จัด และถ่ายทอดให้ประชาชนที่สนใจทั่วประเทศรับชม ซึ่งได้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมาดำเนินการให้ ในช่วงรายการตอบโจทย์ จึงขอเชิญทุกท่านติดตามและรับชมในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งทราบว่าทางรายการเปิดช่องทางการสื่อสารให้ทุกท่านได้แสดงความเห็นผ่านทางรายการด้วย” โฆษก สปสช.กล่าว