เครือข่ายผู้ป่วย ร้อง ‘บิ๊กตู่’ ทบทวนย้าย ‘หมอวินัย’ หวั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำลายระบบ ตัดส่วนร่วม ปชช.

Mon, 2015-06-29 16:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) แถลงการณ์ เรียกร้อง “บิ๊กตู่” ทบทวนคำสั่งย้ายเลขาธิการ สปสช.ชี้เป็นจุดเริ่มต้นทำระบบบัตรทองสะดุด ตัดการมีส่วนร่วมจากประชาชน กลายเป็นผู้รับบริการ รอการช่วยเหลือ ไม่สามารถร่วมออกแบบระบบได้ ทำประชาชนขาดขวัญกำลังใจ ขัดแย้งกับนโยบายการคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 กล่าวว่า วันนี้ (29 มิ.ย.) กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องนายกรัฐมนตรี ทบทวนคำสั่งย้าย เลขาธิการ สปสช. โดยระบุว่า การกระทำนี้เป็นความตั้งใจที่จะบ่อนทำลาย “ระบบหลักประกันสุขภาพ” ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยยืนหยัดเคียงคู่กับประชาชนมาโดยตลอด ส่งผลให้ประชาชนหวั่นไหวขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาของการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย กลไกของสปสช.ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนระบบหลักประกันสุขภาพที่มากกว่าการเป็นผู้รับบริการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การพัฒนาระบบรวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพทำให้คนไทยทั้งประเทศ และผู้ป่วยเรื้อรัง คนที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการไม่ต้องล้มละลายและสิ้นเนื้อประดาตัวไปกับการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนและภาคภูมิใจ ที่มีความเป็นเจ้าของในระบบหลักประกันสุขภาพ

“กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) ขอให้นายกรัฐมนตรีผู้ออกคำสั่ง ได้พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวก่อนที่จะส่งผลกระทบให้ระบบหลักประกันสุขภาพสะดุด ประชาชนคนไทยเดือดร้อน และเพื่อเป็นการปกป้องสนับสนุนให้ระบบหลักประกันสุขภาพเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเร็ว”

รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้

แถลงการณ์ กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) 29 มิถุนายน 2558

จากกรณี นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถูกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2558 เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายนั้น เป็นความตั้งใจที่จะบ่อนทำลาย “ระบบหลักประกันสุขภาพ” ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยยืนหยัดเคียงคู่กับประชาชนมาโดยตลอด ส่งผลให้ประชาชนหวั่นไหวขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) จึงจำเป็นต้องออกมาพร้อมที่จะปกป้องรักษาระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีที่สุดระบบหนึ่งในโลกไว้ให้ได้ เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยให้ทุกคนได้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เป็นสิทธิของประชาชนคนไทยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยทั่วหน้า ให้มีความเท่าเทียมกัน ไม่ใช่การสงเคราะห์หรือการร้องขอ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิอย่างมีคุณภาพ และสิ่งที่ประชาชนได้จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ คือเป็นสิทธิที่จะได้รับบริการในด้านการรักษา การส่งเสริม การป้องกันและการฟื้นฟูจากรัฐ ได้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่มากกว่าการเป็นผู้รับบริการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การพัฒนาระบบรวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่

โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพทำให้คนไทยทั้งประเทศ และผู้ป่วยเรื้อรัง คนที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการไม่ต้องล้มละลายและสิ้นเนื้อประดาตัวไปกับการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนและภาคภูมิใจ ที่มีความเป็นเจ้าของในระบบหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย 17 เครือข่าย (Healthy forum) ขอให้นายกรัฐมนตรีผู้ออกคำสั่ง ได้พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวก่อนที่จะส่งผลกระทบให้ระบบหลักประกันสุขภาพสะดุด ประชาชนคนไทยเดือดร้อน และเพื่อเป็นการปกป้องสนับสนุนให้ระบบหลักประกันสุขภาพเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเร็ว