สปส.ยันให้สิทธิผู้ประกันตนรักษาโรคไตเต็มที่ ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น

Thu, 2015-07-16 12:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์เดลินิวส์ : สปส.ยันให้สิทธิผู้ประกันตนรักษาโรคไต ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น แจงมี คกก.แพทย์พิจารณาวางหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิอย่างเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น เพราะจะมีผลกระทบต่อกองทุน

นายโกวิท สัจจวิเศษ

เว็บไซต์เดลินิวส์ รายงานเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ว่า นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวว่าสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังในการรักษาตัว ด้อยกว่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ว่า ตนยังไม่เห็นจุดที่บอกว่าประกันสังคมให้สิทธิน้อยกว่า แต่เท่าที่รู้เห็นว่าให้สิทธิในการรักษามากกว่าบัตรทองด้วยซ้ำ เช่น ให้สิทธิในการฟอกไตถึงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1,500 บาท และหากผู้ป่วยเข้าไปรับบริการใน รพ.ที่ตัวเองทำสัญญาเอาไว้ ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเลย แต่หากไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลนอกสัญญาก็ค่อนข้างยาก ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจระบบการรักษาด้วย

เมื่อถามว่ามีข้อท้วงติงเรื่องของการให้เบิกจ่ายได้ไม่ครบตามการรักษาจริง เช่น กรณีน้ำยาล้างไตที่ผู้ป่วยปกติจะใช้ประมาณ 4 ถุงแต่ประกันสังคมจ่ายให้เพียง 3 ถุงเท่านั้น และด้านอื่นๆ จะมีการพิจารณาจ่ายให้ตามการใช้จริงหรือไม่ นายโกวิท กล่าวว่า จริงๆ เรื่องบริการทางการแพทย์จะมีคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิอย่างเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นเพราะจะมีผลกระทบต่อกองทุน แต่เมื่อมีข้อท้วงติงก็รับฟัง และสามารถปรับได้ โดยหากประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ หรือจะทำหนังสือถึง สปส.เพื่อขอให้มีการพิจารณา หารือในชั้นของคณะกรรมการแพทย์ฯได้

ที่มา : http://www.dailynews.co.th