แพทยสภาค้านกฎหมายตั้งสภาประกันสุขภาพ

Mon, 2015-07-20 18:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.มติชน : หมอสมศักดิ์เผย แพทยสภาไม่เห็นด้วย ร่างกฎหมายสภาประกันสุขภาพ ระบุไม่เปิดโอกาสให้แต่ละกองทุนแข่งขันกันพัฒนาสิทธิประโยชน์ ชี้เอาเงินไปซื้อวัคซีนป้องกันโรคที่ตอนนี้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นดีกว่า

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีที่มีการยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่เพื่อตั้งสภาประกันสุขภาพแห่งชาติว่า เริ่มจากมีการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บอกว่า ระบบสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำกันของกองทุนข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เลยอยากจะตั้งกองทุนรวมทำให้ทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการถลุงเงินของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรแบบนี้เยอะมากแต่ไม่มีประโยชน์ ควรเอาเงินจากองค์กรเหล่านี้ไปซื้อวัคซีนป้องกันโรคให้คนไทยดีกว่า ซึ่งขณะนี้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ มาก

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การบริหารกองทุนนั้นเหมือนกับเป็นการเปิดให้แข่งขัน พัฒนากองทุน สิทธิประโยชน์ที่ให้กับประชาชน หากรวมแล้วประเทศจะไม่มีตัวเปรียบเทียบเลยว่าแบบไหนดีกว่า เท่ากับให้อำนาจเด็ดขาดในการควบคุมสุขภาพของประเทศ เท่าที่ทราบพบว่าคณะทำงานที่ทำเรื่องนี้มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมี ศ.อัมมาร สยามวาลา ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เรื่องนี้แพทยสภาหารือกันแล้วก็ไม่เห็นด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 20 กรกฎาคม 2558