‘พล.อ.ประยุทธ์’ เซ็นคำสั่งให้ ‘หมอณรงค์’ กลับ สธ.แล้ว มีผล 5 ส.ค.

Tue, 2015-08-04 18:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พล.อ.ประยุทธ์ยกเลิกคำสั่งย้ายปลัด สธ.ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ ดึงกลับกระทรวงหมอ ให้มีผล 5 ส.ค. จับตามองตำแหน่ง รมต.สธ.คนใดคนหนึ่งจะถูกปรับออกหรือไม่ ส่วนชื่อมาแรงหลังจากชื่อ นพ.สรณ คือ นพ.อำพล แต่ยังไม่ชัดเจน เป็น รมว. หรือ รมช. 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 204/2558 ความว่า “ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 75/2558 ลงวันที่ 31 มี.ค. พ.ศ. 2558 ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2558 ลงวันที่ 5 มี.ค.พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น บัดนี้ การดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยุติแล้ว”

"อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) (3) (4) และ (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มี.ค. พ.ศ. 2558 และให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร ระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ทั้งนี้ นพ.ณรงค์ ถูกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย นพ.ณรงค์ เหลือเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีกเพียง 2 เดือน ก่อนจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้

ขณะเดียวกัน คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้ นพ.ณรงค์กลับมาปฏิบัติราชการที่ สธ.นั้น หลายฝ่ายจับตามองว่าจะส่งผลสะเทือนต่อตำแหน่ง รมว.สธ.ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อย่างไรหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการทำงานระหว่างกัน กระทั่งต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน นพ.ณรงค์ และที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวมาตลอดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่จะมาแทนตำแหน่ง รมต.สธ. ทั้งชื่อของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และล่าสุด มีรายงานว่ามีชื่อของ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ในโผด้วย เพียงแต่ไม่แน่ชัดว่าทั้ง 2 คนนั้น จะมาอยู่ในตำแหน่ง รมว.สธ. หรือ รมช.สธ. ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า คสช.ยื่นข้อเสนอว่า ตำแหน่ง รมว.สธ.ที่ ศ.นพ.รัชตะ เป็นอยู่นั้น จะไม่มีการปรับออก แต่ตำแหน่ง รมช.สธ. ที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นอยู่นั้น จะมีการปรับออก เพราะมีภาพติดกับแพทย์ชนบท ทำให้ถูกมองว่าไม่เป็นกลาง รวมถึงทีมงานแวดล้อมที่ล้วนแต่ถูกมองว่าเป็นเครือข่ายแพทย์ชนบทก็จะต้องถูกเปลี่ยนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคำสั่งให้ นพ.ณรงค์กลับมาปฏิบัติงานที่ สธ.ก็ไม่แน่ชัดว่า ข้อเสนอนี้จะยังคงอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ยังมีการจับตามองถึงชื่อของบุคคลที่จะมาเป็น ปลัด สธ.คนใหม่ หลังจาก นพ.ณรงค์กลับมา เนื่องจากปลัด สธ.ต้องเป็นผู้เสนอชื่อให้รัฐมนตรีคัดเลือก ซึ่งขณะนี้ 3 ชื่อที่มาแรงคือ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์

ทั้งนี้ จากระยะเวลาการเกษียณอายุของ นพ.ณรงค์อีกไม่ถึง 2 เดือนนั้น ก็เป็นที่จับตามองของข้าราชการระดับสูงใน สธ.ว่าอาจจะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากในช่วงที่ นพ.ณรงค์ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีการย้ายข้าราชการที่เชื่อกันว่าเป็นคนใกล้ชิด นพ.ณรงค์ ไปอยู่ในตำแหน่งอื่น เช่น นพ.บัญชา ค้าของ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ และ ผอ.สำนักบริหารกลาง กลับไปเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต และตั้ง นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ จากผอ.รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มาเป็น ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ และตั้ง นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุดรธานี อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ.มาเป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง แทน

และยังเป็นที่จับตามองกันอีกว่า นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ที่ถูกคำสั่งมาตรา 44 ให้ไปปฏิบัติราชการที่ สป.สธ. จะได้กลับมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.หรือไม่