‘หมอณรงค์’ ขอบคุณ ‘บิ๊กตู่’ คืนศักดิ์ศรี ขรก. ขอทุกวิชาชีพสมานฉันท์ ปัดไม่ทราบ 3 เงื่อนไข

Wed, 2015-08-05 15:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ปลัดณรงค์” ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่คืนศักดิ์ศรี ขอเจ้าหน้าที่ สธ.ทุกคน เร่งเดินหน้า 3 เรื่องคือ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมปฏิรูปประเทศ และร่วมจัดทำแผนกำลังคน เพิ่มค่าตอบแทน เสนอรัฐบาล ปฏิเสธไม่ทราบ 3 เงื่อนไข

วันนี้ (5 สิงหาคม 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและภูมิภาคว่า ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่คืนศักดิ์ศรีให้ข้าราชการ ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแต่คืนศักดิ์ศรีให้ข้าราชการทุกคนทั้งประเทศ ขณะอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะเดินไปข้างหน้าตามนโยบายรัฐบาล

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า จากนี้ไปจะเร่งดำเนินการใน 3 เรื่องคือ 1.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกวิชาชีพมีความรักสามัคคี เป็นปึกแผ่น ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน วิชาชีพอะไร ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหมด โดยเฉพาะผู้บริหาร อย่ามองอดีตต้องมองไปข้างหน้าว่าจะนำกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความสามัคคี ทำงานเพื่อประชาชน

2.การเข้าร่วมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้กลไกระดับชาติกำลังเดินหน้า มีสภาปฏิรูป กำลังสร้างกรอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งการปฏิรูปการเงินการคลัง ระบบบริการ กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปร่วมเพื่อให้ข้อมูล นำนโยบายมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติงาน

3.ด้านกำลังคน ที่ยังขาดแคลนและมีความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ ขอให้ทุกวิชาชีพที่มี 20 กว่าวิชาชีพมาร่วมเร่งเดินหน้าจัดทำแผนกำลังคน เพื่อเสนอแผนต่อรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บอกถึงความขาดแคลนกำลังคนเมื่อเทียบกับภาระงานที่มี รวมทั้งการหาทางออก ทั้งการเป็นข้าราชการ เป็นพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องใช้ระบบการเงินการคลังมาเพิ่มเติมเรื่องเงินเดือนให้กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ซึ่งรัฐบาลกำลังแก้ไข 

ส่วนในระยะเวลา 2 เดือนข้างหน้านี้ กำลังเข้าสู่งบประมาณปี 2559 จะได้เร่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการเด็กไทย ให้เด็กไทยฉลาดขึ้น ตามที่เคยเสนอไว้กับท่านนายกรัฐมนตรี โดยในสัปดาห์หน้าจะประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ เพื่อติดตามงานตามยุทธศาสตร์

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่า นพ.ณรงค์ ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่อง 3 เงื่อนไข อย่างการห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การห้ามยุ่งกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และต้องทำตามคำสั่งรมว.สธ.เท่านั้น โดยระบุว่าวันนี้จะเข้าไปรายงานตัวกับรมว.สธ.ตามปกติ ส่วนการโยกย้ายข้าราชการนั้น ก็เป็นไปตามกำหนดอยู่แล้ว ส่วนการจัดการการเงินของสปสช. ก็ต้องเป็นไปตามมติบอร์ด สปสช.

ขณะที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. กล่าวว่า หลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์ของสธ.ต่อไป และไม่ได้หนักใจในการทำงานร่วมกัน

หลังจากนั้น นพ.ณรงค์ ได้เข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.และผู้บริหารอื่นๆ 

ขอบคุณภาพจาก Facebook/กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค