กรมบัญชีกลางลงนามเพิ่มสิทธิ ขรก.ขยายรักษา 96 รพ.เอกชน ผ่าตัดล่วงหน้า 86 โรค

Sat, 2015-08-15 10:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการข้าราชการ ลงนามความร่วมมือกับ รพ.เอกชนเพิ่มอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการนัดผ่าตัดล่วงหน้า ขยายโรคเพิ่มเป็น 86 โรค ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เบิกได้กว่า 80% เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับข้าราชการและครอบครัวเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่ต้องรอคิวนาน

นายมนัส แจ่มเวหา

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 58 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เรื่องการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ว่า โครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554 ซึ่งมีจำนวน รพ.เอกชนที่ให้บริการเพียง 30 แห่งเท่านั้น และเพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวมีช่องทางในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายจำนวน รพ.เอกชนเพิ่มขึ้นอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่ง ครอบคลุมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนโรคที่กำหนดไว้ จากเดิม 78 โรค เป็น 86 โรค เช่น ผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ การผ่าตัดเอ็นหน้าข้อเข่า เป็นต้น

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเช่นเดียวกับการเข้ารับบริการใน รพ.รัฐ ซึ่งข้าราชการหรือครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายบางส่วน เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าธรรมเนียมพิเศษ เป็นต้น

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการให้ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในเรื่องของการรับสมัคร รพ.เข้าร่วมโครงการ การอบรม และการประชาสัมพันธ์โครงการนี้

"ผลจากการขยายจำนวน รพ.และจำนวนโรคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้รับการรักษาเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวนาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญคือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ดีขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000 ต่อ 4614 ในวันและเวลาราชการ" นายมนัสกล่าว