‘หมอณรงค์’ ตั้ง นพ.สสจ.ใหม่ พร้อมย้าย ขรก. และมอบภารกิจรองปลัด สธ.

Wed, 2015-08-19 11:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ตั้ง 2 นพ.สสจ. นพ.พีรศักดิ์ ผชช.ว.สุรินทร์ เป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน นพ.เพชรฤกษ์ ผชช.ว.เพชรบุรี เป็น นพ.สสจ.ปราจีนบุรี และให้ 2 ผชช.ว รก.แทน นพ.สสจ. ‘นพ.โชคชัย ผชช.ว.ฉะเชิงเทรา รก.นพ.สสจ.ปราจีนบุรี นพ.ประเสริฐ ผชช.ว.ลำปาง รก.นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมย้าย นพ.สสจ.สลับจังหวัดอีก 5 ราย และมอบภารกิจ 4 รองปลัดฯ ปัดไม่เกี่ยวการเมือง แต่ทำเพื่อความเหมาะสม ปูทางรับปลัดคนใหม่

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ดังนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1320/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 5 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบุรี ขึ้นเป็น นพ.สสจ.ปราจีนบุรี

2.นพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุรินทร์ ขึ้นเป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

3.นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เป็น นพ.สสจ.สระบุรี

4.นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.แพร่ เป็น นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด

5.นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เป็น นพ.สสจ.แพร่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1811/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนจำนวน 4 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉะเชิงเทรา ขึ้นเป็น นพ.สสจ.ปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน)

2.นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลำปาง ขึ้นเป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน (รักษาราชการแทน)

3.นพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ยโสธร

4.นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวสดิ์ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี รักษาราชการแทน นพ.สสจ.กำแพงเพชร

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1319/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด สธ. และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ดังนี้

ขณะที่ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 58 (กรอบบ่าย) รายงานคำให้สัมภาษณ์ของ นพ.ณรงค์ว่า สำหรับการมอบหมายงานรองปลัด สธ.นั้น เป็นไปตามกลุ่มภารกิจเพื่อให้งานเดินหน้า ส่วนการโยกย้าย นพ.สสจ.นั้น เพราะยังมีตำแหน่งว่าง จึงต้องมีการจัดสรรให้เต็มเพื่อให้งานขับเคลื่อนได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับการทำงานของปลัด สธ.คนใหม่ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และว่ากรณีที่มีการโจมตีใดๆ ไม่ขอกล่าวถึง เพราะเน้นทำงานมากกว่า และขอยืนยันไม่ได้เช็กบิลหรือเอาคืนใครตามที่บางกลุ่มเข้าใจ

วันเดียวกัน (18 ส.ค.58) เฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบทมีการโพสต์คำสั่งย้ายครั้งนี้ขึ้นเพจชมรม และเขียนเชิญชวนให้สมาชิกติดตามต่อไปว่า นพ.ณรงค์จะมีการโยกย้ายใครอีกต่อไปหรือไม่

ขอบคุณ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2558 (กรอบบ่าย) ข่าว 'ณรงค์' ย้าย 'นพ.สสจ.' มอบภารกิจรองปลัดฯ