คณบดีแพทย์ศิริราช มั่นใจ ‘นพ.ปิยะสกล’ ขับเคลื่อนวงการ สธ.ได้มีประสิทธิภาพ

Fri, 2015-08-21 15:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณบดีแพทย์ศิริราช ขานรับ ‘นพ.ปิยะสกล’ รมว.สธ.คนใหม่ ช่วยขับเคลื่อนวงการสาธารณสุขให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักข่าวไทย 21 ส.ค. 58 นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ ในคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 3 ว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในการทำงานของ นพ.ปิยะสกล เพราะด้วยลักษณะอุปนิสัยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาได้ ทำให้ระบบสาธารณสุขขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ขอเวลาให้ นพ.ปิยะสกล ได้ทำงาน และทบทวนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานตามแผนที่ภาครัฐวางไว้ จนเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวไทย