ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เข้าพบ “หมอปิยะสกล” เสนอเร่งแก้ปัญหา “หมออนามัย” ทั้งบรรจุตำแหน่ง ขรก. ปรับโครงสร้างสาธารณสุขอำเภอ แยกบัญชีส่งเสริมสุขภาพออกจากงบรักษา ระบุเป็นไปได้ เพราะหารือ สปสช.แล้วเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เตรียมเปิดบัญชี และบริหารโดย คกก.อำเภอ เผยบรรยากาศชื่นมื่น แนวโน้มดี รมว.สธ.คนใหม่ พร้อมรับฟังความเห็น แถมหนุนงานสร้างนำซ่อม มอบ “หมอธวัช” ดูแลนโยบาย รพ.สต.เป็นพิเศษ แถมเปรยอยากให้จัดเวทีรับฟังความเห็นประชาคมสาธารณสุขเดือนละครั้ง  

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์เดลินิวส์

28 ส.ค. 58 นายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมคณะที่ปรึกษา ร่วมกับประชาคมสาธารณสุข เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายหมออนามัยได้รับเชิญจากประชาคมสาธารณสุขที่ได้ชักชวนทุกวิชาชีพเข้าพบ รมว.สาธารณสุขคนใหม่ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขในระบบปัญหาสาธารณสุข โดยชมรมสาธารณสุขฯ ได้ขอให้ท่านเดินหน้าสานต่อในเรื่องที่ยังคงค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) การบรรจุข้าราชการ 7,454 ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังรอบ 3 ที่ ครม.ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ในปี 2555 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้คงหลักเกณฑ์การบรรจุเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข (จพ.สธ./ นวก.สธ.) ตามที่ได้มีการยกเลิกไปก่อนหน้านี้

นายปรเมษฐ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังขอให้จัดระบบการบริหารการเงินการคลังที่ขอให้มีการแยกงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคออกจากงบรักษาพยาบาล โดยขอให้มีบัญชีแยกต่างหาก ทั้งนี้เพื่อทำให้งบประมาณที่ลงสู่ รพ.สต. เพื่อทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีความชัดเจนมากขึ้น  และเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพราะได้หารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และได้เห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะได้ให้ความสำคัญต่องานสร้าง นำ ซ่อมเช่นกัน เพียงแต่เบื้องต้นสมุดบัญชีเพื่อโอนงบประมาณไปยัง รพ.สต.อาจต้องเปิดไว้ที่โรงพยาบาลชุมชนก่อน และหลังจากนั้นจึงค่อยมีการแยกบัญชีไปยัง รพ.สต.ให้ชัดเจน และการบริหารงบประมาณนี้จะทำโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ  

ทั้งนี้จากการเข้าพบ รมว.สาธารณสุขวันนี้ ภาพรวมนับว่ามีแนวโน้มที่ดี เพราะมีการรับฟังความเห็นจากสหวิชาชีพต่างๆ มากขึ้น รวมถึงในงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นงานของหมออนามัย พร้อมกันนี้ท่านยังปรารภด้วยว่า หมออนามัยเป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของระบบสาธารณสุขที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงต้องมีการบูรณาการเพื่อดูแลประชาชนในทุกเรื่อง นอกจากนี้ท่านให้ความสำคัญอย่างมากต่อการสร้าง นำ ซ่อมที่เป็นบทบาทสำคัญของหมอนามัย โดยเป็นหนึ่งในนโยบายที่มอบไว้ในวันรับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุขและได้มอบให้ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลนโยบายนี้เป็นพิเศษ

“นอกจากการเข้าพบ นพ.ปิยะสกลแล้ว ในวันนี้ยังถือเป็นเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากสหวิชาชีพในระบบสาธารณสุข  โดยท่านให้ความสำคัญต่อประชาคมสาธารณสุขและกล่าวว่าอยากเห็นเวทีแบบนี้เกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยกันระดมความเห็นในการช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระบบสาธารณสุขรวมกัน ซึ่งในส่วนพวกเราเห็นว่าหากผู้บริหารให้ความสำคัญขนาดนี้ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็คงทุ่มกันสุดตัว” ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวและว่า ในวันนี้นอกจากการยื่นข้อเสนอเพื่อขอให้แก้ปัญหาแล้ว พวกเรายังมาของานจากท่าน ว่าท่านต้องการให้ทำงานอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ซึ่งเราต่างพร้อมที่จะทำงานให้ เพราะต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี