ภาค ปชช.วอน 'หมอปิยะสกล' เร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา เข้า ครม.

Tue, 2015-09-01 14:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์เดลินิวส์ : ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือ "หมอปิยะสกล" วอนเร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา เข้า ครม.

เว็บไซต์เดลินิวส์ : เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 14 องค์กร เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เพื่อขอให้เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้ รมว.สาธารณสุข ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เข้า ครม. โดยยืนยันหลักการ 4 ข้อที่ต้องระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยา คือ 1. ต้องมีการเปิดเผยโครงสร้างราคายา เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก 2. เปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตรยา 3. คณะกรรมการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับยาทุกประเภทต้องปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ 4. กำหนดมาตรฐานการโฆษณายาอย่างมีจริยธรรม

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า นโยบายของอดีต รมว. สาธารณสุข และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานด้านสังคมจะเป็นอย่างไรนั้น ตนไม่ขอพูดถึงอีก แต่ขอให้ รมว.สาธารณสุข คนใหม่ ช่วยผลักดันและรับฟังความเห็นของภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่า นพ.ปิยะสกล เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ก็ไม่อยากจะไปกำหนดระยะเวลา แต่อยากขอให้เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะล่าช้ามานาน.

ขอบคุณที่มา : http://www.dailynews.co.th