กรมควบคุมโรคเตือนลุยน้ำทุ่งนาระวังโรคฉี่หนู พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเป็นเกษตรกร

Tue, 2015-09-01 17:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันนี้ (1 กันยายน 2558) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามบริเวณต่างๆ โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมากคือโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสูง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ จำนวน 945 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 18 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 45-54 ปี รองลงมาอายุ 35-44 ปี และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร57.5% รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง 19.3% ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย และนครศรีธรรมราช โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบได้ทั่วโลก ขณะนี้พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นโรคประจำถิ่น นอกจากหนูที่เป็นตัวการหลักในการแพร่เชื้อโรคนี้แล้ว เชื้อโรคนี้อาจพบปนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว โค แพะ แกะ ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าหนู โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำเป็นเวลานาน และอาจติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่   

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันและเฝ้าระวังโรค เพื่อลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนในที่ชื้นแฉะ เนื่องจากหากมีเชื้อฉี่หนูอยู่ ปริมาณเชื้อจะมีความเข้มข้นมาก และมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง 2.ผู้ที่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่อโรค เช่น เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในทุ่งนา ขอให้ให้สวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบู๊ท ป้องกันการเกิดบาดแผลที่เท้าหรือที่ขา 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ อาบน้ำชำระร่างกายหลังจากเสร็จภารกิจทำงาน 4.กำจัดขยะในบ้านเรือน ที่ทำงานให้สะอาด โดยเฉพาะเศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู           

“หากท่านใดมีอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง ปวดกระบอกตา มีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว หลังจากการลุยน้ำในทุ่งนาหรือน้ำท่วมขัง ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นโรคฉี่หนู ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เนื่องจากโรคนี้มียารักษาให้หายขาดได้ แต่ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะจากการติดตามประวัติในกลุ่มผู้เสียชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่มักจะหาซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาแก้ที่มีฤทธิ์แก้ปวดและลดไข้ด้วย เพราะเข้าใจว่าเป็นไข้ทั่วไปซึ่งเกิดจากการทำงานหนัก จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น ทำให้เสียชีวิตได้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นพ.โอภาส กล่าว