คณะแพทย์ มช. ระดมทุนสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรับมือสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ

Sun, 2015-09-13 11:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นผู้ให้ เผยสถิติ รพ.สวนดอกมีผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้ารับการรักษาจำนวนประมาณกว่า 5 แสนคน

นสพ.เดลินิวส์ : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร "ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว"  ขึ้นบนพื้นที่กว่า 66 ไร่ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต สามารถดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หนุนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 พบสถิติผู้ป่วยสูงอายุในภาคเหนือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 5 แสนราย

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ให้ข้อมูลว่า "ในปี 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. มีสถิติผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณกว่า 5 แสนคน และเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำนวนกว่า 479 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคกระดูกและข้อ เป็นต้น นับเป็นปัญหาสำคัญของโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ปีละกว่าหนึ่งพันล้านบาท"

คณะแพทยศาสตร์ มช. และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุที่จะมีผลต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต จึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ขึ้นที่ บริเวณหมู่บ้านท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีความพร้อมอย่างยิ่ง โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ และในขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งเบาภาระของบุตรหลานของผู้สูงอายุได้ส่วนหนึ่ง ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต่อว่า "การสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารประมาณ 60 ล้านบาท เป็น อาคารขนาด 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ 1 ห้องตรวจสุขภาพห้องกายภาพบำบัด ห้องรับประทานอาหาร ห้องสันทนาการ, ชั้นที่ 2   ห้องพักรวม จำนวน 26 เตียง, ชั้นที่ 3   ห้องพักเดี่ยว จำนวน 12 ห้อง และ ชั้นที่ 4   ห้องพักเดี่ยว จำนวน 12 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 4,000 ตารางเมตร ซึ่งได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธี คาดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี"

โอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2558 ขึ้น ภายใต้ชื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย ครั้งที่ 8" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ซึ่งจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไปโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่มูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.0-5393-5671-2

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ วันที่ 13 กันยายน 2558