ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ สธ. รอลุ้นมติ ครม. หลัง ก.พ. เสนอ เลขาธิการ ครม.แล้ว

Tue, 2015-09-15 14:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอวชิระ” เผยความคืบหน้า บรรจุข้าราชการ สธ.รอบ 3 ตามมติ ครม. ปี 55 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง รอลุ้น ครม.อนุมัติภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังเลขาธิการ ก.พ.ส่งเรื่องไปยัง เลขาธิการ ครม.แล้ว พร้อมระบุในส่วนสายวิชาชีพ นวก.สธ. และ จพ.สธ. ยังคงอัตราบรรจุในรอบนี้ แต่ล่าช้ากว่าสายวิชาชีพอื่น เหตุต้องสอบคัดเลือกก่อน หลัง สธ.ยื่นอุทธรณ์ 2 ครั้ง แต่ ก.พ.ยังยืนประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์บรรจุเดิม พร้อมแจงค่าตอบแทนฉบับ 8 สธ.ทำหนังสือเวียนกำชับเบิกจ่ายแล้ว ต้องแล้วเสร็จเดือน ก.ย. นี้    

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบรรจุตำแหน่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 3 ตามมติ ครม.ปี 2555 จำนวน 7,547 ตำแหน่งว่า ทราบจากเลขาธิการสำนักงานข้าราการพลเรือน (ก.พ.) ว่า ได้นำส่งเรื่องการบรรจุนี้เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะบรรจุเพื่อขออนุมัติจาก ครม.ได้ทันในวันนี้หรือไม่ ซึ่งหากไม่ทันก็คงต้องเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้า แต่ขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

“เรื่องบรรจุตำแหน่งข้าราชการ ที่ผ่านมาผมได้ติดตามต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพราะทราบดีว่าน้องๆ ต่างรอคอยและเป็นความหวังในการบรรจุรอบนี้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการดำเนินการของ สธ.ไปนานแล้ว ซึ่งติดอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่มีรายละเอียด แต่ล่าสุดเป็นข่าวดี เพราะเรื่องได้ส่งไปยังเลขาธิการ ครม.แล้ว อยู่ระหว่างรอนำเข้า ครม.อนุมัติ ดังนั้นเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้ว” รองปลัด สธ. กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของสายงานนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) มีอัตราบรรจุในรอบนี้ด้วย รวมถึงกลุ่มที่อยู่สถาบันนอกสมทบ ประมาณ 1,300 อัตรา แต่เนื่องจากภายหลังที่ สธ.ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์คัดเลือกการบรรจุ นวก.สธ. และ จพ.สธ. ที่ให้เป็นการสอบคัดเลือกไป 2 ครั้ง ซึ่ง ก.พ.ยังคงยืนยันในคำประกาศเดิม ดังนั้น ในสายงาน นวก.สธ./จพ.สธ.จึงต้องทำการสอบคัดเลือกก่อน ส่งผลให้การบรรจุล่าช้ากว่าสายวิชาชีพอื่นๆ แต่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน การดำเนินการจะแล้วเสร็จ โดย สธ.ยังได้เสนอไปยัง ก.พ. เพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่สอบบรรจุครั้งนี้ 

ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ออกมาระบุถึงปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 โดยขอให้ สธ.ทำหนังสือเวียนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2558 นี้ นพ.วชิระ กล่าวว่า เรื่องนี้ สธ.ได้ทำหนังสือเวียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา โดยแจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว ลงนามโดยท่านปลัด สธ.ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนตามฉบับ 8 และ 9 ซึ่งไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ที่เคยจ่ายในปี 2557 โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นงบค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ซึ่งส่งลงไปยังที่เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการว่าจะทำการจัดสรรอย่างไร

อย่างไรก็ตาม สธ.ได้ทำหนังสือเวียนเรื่องการเบิกจ่ายจัดสรรค่าตอบแทนแล้ว โดยกำชับที่ต้องทั่วถึง เป็นธรรม และต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้