ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แกนนำแพทย์ชนบท เชื่อ “หมอโสภณ” เป็นปลัด สธ. แนวโน้มบรรยากาศ ลดดีกรีความขัดแย้ง เหตุบุคลิกประนีประนอม แถมพิสูจน์ฝีมือตำแหน่งอธิบดี คร.หลายเรื่อง เตรียมขอเข้าพบ นำข้อเสนอขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ด้าน “หมอสุภัทร” ระบุใครนั่งปลัด สธ. พื้นที่ อ.จะนะ ไม่รู้สึกต่าง เหตุชาวบ้านไม่หวั่งพึ่งรัฐ หรือ สธ. เดินหน้าทำโครงการดูแลสุขภาพตนเอง

นพ.วชิระ บถพิบูลย์ แกนนำชมรมแพทย์ชนบท กล่าวภายหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกประนีประนอม และมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานสำคัญ โดยในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรคได้แสดงฝีมือไว้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโรคเมอร์ส การป้องกันภาวะเด็กจมน้ำ และการเฝ้าระวังการควบคุมโรคติดต่อที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ ครม.แต่งตั้งให้ท่านเป็นปลัด สธ. จึงเป็นความหวังในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เดินหน้าไป

ทั้งนี้สิ่งที่อยากฝากไว้คือ เรื่องการทำงานที่ต้องให้เกิดความร่วมมือในระบบสาธารณสุข ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องประสานร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้ซื้อและผู้ให้บริการ โดยต้องดูในเรื่องนโยบายสุขภาพประชาชนและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพควบคู่กัน

“ท่วงทำนองของท่านโสภณ เป็นคนประนีประนอมอยู่แล้ว และยึดปรัชญาในการทำงานที่อิงวิชาการ ผมคิดว่าดีกรีความขัดแย้งคงไม่รุนแรงเหมือนในยุค 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังท่านรับตำแหน่งทางชมรมแพทย์ชนบทคงจะขอเข้าพบและนำเสนอข้อเสนอเพื่อประกอบนโยบายขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ ลดการรั่วไหลบุคลากรไปเอกชน การสานต่อนโยบายหมอครอบครัว และเดินหน้าต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ สธ.ต้องดำเนินการ” แกนนำแพทย์ชนบท กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามคงต้องให้โอกาสและรอดูฝีมือท่านจากนี้

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ แกนนำแพทย์ชนบท กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นปลัด สธ. ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่า สำหรับในพื้นที่ อ.จะนะก็ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ตนได้ร่วมกับชาวบ้านในการทำโครงการสร้างสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชาวบ้านต่างตื่นตัวกันมากในการพึ่งตัวเองในการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะปลูกผักไร้สารพิษ จัดการขยะชุมชน การสร้างสุขภาพ ไม่พึ่งภาครัฐ ไม่คาดหวังจะพึ่ง สธ. ดังนั้นไม่ว่าปลัด สธ.จะเป็นใครก็ไม่มีปัญหาอะไร