ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากกรรมการชุดเดิมหมดวาระ มี อิทธพร คณะเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพและเสริมความงาม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 7 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนด 3 ปีตามวาระแล้ว ดังนี้

1. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

2. นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

3. พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรัฐศาสตร์

4. นายสัมมา คีตสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

5. นายโฆษิต สุวินิจจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการตลาดและโฆษณา                        

6. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพและเสริมความงาม

7. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กรเอกชน (NGO)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 เป็นต้นไป