“อาร์เอฟเอส” จัดอบรมหลักสูตร “ME3” เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 13-14 ต.ค.นี้

Thu, 2015-10-08 16:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หรือ RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจัดตั้งและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล (Hospital Facilities Management) ร่วมกับ สถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) เดินหน้าสานต่อโครงการฝึกอบรมเครื่องมือแพทย์ (Biomedical Engineering Competency Training : BECT®) ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME3” เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้แก่บุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเป็นการเรียนทั้งในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันอีซีอาร์ไอ โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท อาร์เอฟเอส  จำกัด (จำนวนจำกัด) ค่าใช้จ่ายในการอบรม 18,900 บาทตลอดหลักสูตร สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพร โทร. 02-688-6508 หรือ www.rfs.co.th