ชวน ขรก.สธ.ส่งไปรษณีย์ร้องทุกข์ แก้เงินเดือนเหลื่อมล้ำ ขอเทียบเท่าครู

Thu, 2015-10-08 16:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข้าราชการสังกัด ก.พ.จับมือกันเรียกร้องสิทธิ์ ให้รัฐแก้ไขปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ดีเดย์หลังวันที่ 9 ต.ค.58  เริ่มส่งไปรษณีย์บัตรร้องทุกข์ถึงทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของบัญชีเงินเดือนส่วนของกระทรวงวสาธารณสุขให้เทียบเท่าข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่อยู่ในระดับชั้นยศเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จึงตระกูล แกนนำชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส. ได้โพสต์ในเฟสบุคส่วนตัว และเฟสบุคสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย(สคสท) ดังนี้  "สื่อสารถึงเพื่อนข้าราชการ ก.พ.ทุกท่าน โดยเฉพาะสายงานวิชาการ ให้ร่วมกันเขียนไปรษณียบัตร ลงลายมือชื่อร่วมร้องทุกข์แก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการในสังกัด ก.พ.เพื่อให้เกิดการแก้ไขโดยเร็วให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้” 

“พวกเราข้าราชการพลเรือนจึงต้องผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันแสดงเจตจำนงให้รัฐเข้าแก้ไขปัญหานี้ให้เรา ข้าราชการ ก.พ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยเขียนชื่อสกุล-ตนเอง จ่าหน้าซองถึงทำเนียบรัฐบาล ขอให้ข้าราชการสังกัด ก.พ.ทุกหน่วย ทุกท่าน โปรดออกมาช่วยกัน เพราะเราจะก้าวไปด้วยกัน" นายสมศักดิ์ กล่าว

เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา และสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องไปให้ ก.พ.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันกว่า 2 เดือน แล้ว นับตั้งแต่ชมรมที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้ ก.พ. แต่การแก้ไขปัญหายังไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก จึงต้องมีการแสดงออกเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของบัญชีเงินเดือนส่วนของกระทรวงวสาธารณสุขให้เทียบเท่าข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่อยู่ในระดับชั้นยศเดียวกัน

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการฯ ที่ผ่านมา ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็นของกรรมาธิการวิสามัญ ไว้ต่อสภานิติบัญญัติไว้แล้วว่าบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ก.พ. มีความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการอื่นจริง.