ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : 'นพ.ปิยะสกล' รับลูก คตร.ตั้ง นพ.เสรี ที่ปรึกษาเป็นประธานคุมทิศทางการทำงานของ สสส.หลังผลสอบ คตร.ด้ข้อสรุปว่า สสส.บริหารจัดการงบประมาณกองทุนผิดวัตถุประสงค์ ด้าน ทพ.กฤษดา ยืนยันพร้อมรับทุกการตรวจสอบ

นสพ.มติชน : นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดทิศทางการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มีหนังสือมอบหมาย หลังจากตรวจสอบและได้ข้อสรุปว่า สสส.บริหารจัดการงบประมาณกองทุนผิดวัตถุประสงค์

"ขอย้ำว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ สสส. หน้าที่ตรวจสอบเป็นของ คตร.และ สตง. เพียงแต่คณะกรรมการชุดนี้จะเข้าไปดูข้อมูลของ คตร.และ สตง. จากนั้นนำมาพิจารณาวิเคราะห์บทบาท สสส. และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานของ สสส.ใหม่ ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544" นพ.ปิยะสกลกล่าว และว่า นายกฯ ตั้งกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งได้ลงนามไปแล้วก็นับเวลาต่อไป

เมื่อถามต่อว่า มีบางกลุ่มกังวลว่า สธ.จะเข้าไปควบคุม สสส. นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ไม่มี จะไปควบคุมอย่างไร ในเมื่อ สสส.มีกฎหมายเป็นของตัวเอง ต่อข้อถามว่า มีความจำเป็นที่ต้องให้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. หยุดปฏิบัติงานชั่วคราวหรือไม่ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ต้องไปถาม คตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาหลักเกณฑ์ และระเบียบการจัดสรรงบประมาณ ไม่ให้การทำงานขัดแย้งกับกฎหมายหลัก และจะเน้นการควบคุม กำกับ และประเมินผล แต่หากพบว่าควรมีการปรับแก้กฎหมายก็จะมีการนำเสนอต่อไป

'กฤษดา'พร้อมรับตรวจสอบ

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่ สธ.ตั้งคณะกรรมการกำกับการทำงานของ สสส.ก็ยังไม่ทราบ แต่ก็ยินดี เป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันทำงาน ถ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วก็สามารถคงไว้ได้ อะไรไม่เหมาะสมก็ปรับเปลี่ยน

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีมีข่าวว่า สตง.และ คตร.ระบุว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนด้านงบประมาณของ สสส. ทพ.กฤษดา กล่าวว่า คงต้องฟังข้อเสนอของ คตร.ก่อน เพราะ สสส.ไม่ใช่ระบบราชการ มีระบบการจัดการที่แตกต่าง แต่มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ถามว่ากรณีมีข้อท้วงติงว่า สสส.นำเงินไปสนับสนุนโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การปฏิรูปการเมือง หาวิธีการเลือกตั้งที่ดี ฯลฯ ทพ.กฤษดากล่าวยืนยันว่า สสส.ทำตามวัตถุประสงค์มาตลอด ถูกตรวจสอบเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา ข้อกล่าวหาต่างๆ มาจากความไม่เข้าใจ

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เปิดเผยว่า หลัง คตร.สอบสวน สสส.แล้ว ได้เสนอให้ สสส.ยุติการทำงานชั่วคราว เพื่อรอการตรวจสอบ เนื่องจากพบว่า สสส.ดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. และมีการเสนอให้ใช้มาตรา 44 พักการทำงานของ ทพ.กฤษดา แต่ปรากฏว่ามีข่าวรั่วผ่านทางไลน์ผู้บริหาร สสส. ผู้อาวุโสในตระกูล ส. จึงเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนกับการให้ สสส.เป็นหน่วยงานหลักใช้งบประมาณผลักดันนโยบายประชารัฐที่นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานก่อนหน้านี้

ที่มา : นสพ.มติชน วันที่ 8 ตุลาคม 2558