สบส.ตรวจเยี่ยมโครงการสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ จ.ตาก

Sat, 2015-10-17 13:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“นพ.บุญเรือง” อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ จ.ตาก พร้อมหนุนงบโครงการเตือนภัยสุขภาพตามพื้นที่แนวชายแดนในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยและประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนกว่า 2,000 คน ให้มีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2558 นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาตกโรค และโรคไข้เลือดออก สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า โดยมี นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง และเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รายงานสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่เสี่ยง

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่าขณะนี้ชายแดนฝั่งไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ของการระบาดของโรคอหิวาตกโรค และโรคไข้เลือดออก โดยตรวจไม่พบการระบาดในพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังคงต้องดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน และ อสม. เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการเตือนภัยสุขภาพตามพื้นที่แนวชายแดนในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยและประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนกว่า 2,000 คน ให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน