เตรียมร้องทุกข์ นายกฯ 2 พ.ย.หลังเลื่อนสอบบรรจุ จพ.สธ./นวก.สธ.เป็น ขรก.ไป มี.ค.59

Mon, 2015-10-19 15:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จพ.สธ./นวก.สธ. เตรียมขอความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรี /รองนายกฯ  2 พ.ย.นี้ หลังถูกเลื่อนสอบบรรจุเป็น มี.ค. 59 เหตุ กพ.ไม่ตอบอนุมัติจัดสอบ ทำ สธ.เดินหน้าไม่ได้ ชี้สะท้อนความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุข หลังวิชาชีพอื่นในระบบต่างได้รับบรรจุแล้ว พ้อเป็นด่านหน้าระบบสุขภาพร้อยกว่าปี แต่ไม่ได้รับความสำคัญ

นายนพดล ทองอร่าม ตัวแทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ได้มีการแจ้งความคืบหน้าถึงการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการในส่วนของเจ้าหพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข (จพ.สธ./นวก.สธ.) ในรอบที่ 3 ตามมติ ครม. ปี 2555 ว่าได้มีการเลื่อนการสอบบรรจุจากเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ประมาณในเดือนธันวาคม 2558 เป็นเดือนมีนาคม 2559 ส่งผลให้การบรรจุต้องล่าช้าออกไปอีก

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง จพ.สธ./นวก.สธ. ทั้งในกลุ่มสมทบและนอกสมทบ ที่เห็นควรมีการเร่งรัดจัดสอบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ เพราะขณะนี้วิชาชีพอื่นๆ ต่างได้รับการคัดเลือกบรรจุกันไปหมดแล้ว เหลือแต่เพียง 2 สายวิชาขีพเท่านั้น อีกทั้งผู้ที่รอการบรรจุทั้ง จพ.สธ./นวก.สธ.ต่างยอมรับในประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก่อนหน้านี้ ที่ให้ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุโดยใช้วิธีการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการแทน ซึ่งเราก็ยอมรับ ดังนั้นจึงควรมีการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

“เท่าที่ทราบล่าช้าเพราะติดที่ ก.พ.ยังไม่ตอบมาเพื่อให้ สธ.เดินหน้าจัดสอบได้จึงเป็นปัญหา ดังนั้นกลุ่ม จพ.สธ. และ นวก.สธ. สมทบและนอกสมทบทั้งหมดจะรวมตัวกันในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลกำกับ ก.พ. เพื่อให้ความเป็นธรรม โดยจะไล่เรียงเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ 2 รอบก่อนหน้านี้ และปัญหาการสอบคัดเลือกที่ล่าช้า” ตัวแทนตัวแทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขสถาบันพระบรมราชนก กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมหมออนามัย รวมถึงเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในการร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วย

นายนพดล กล่าวว่า การสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการในรอบนี้มีประมาณ 1,210 ตำแหน่ง แบ่งเป็น นักวิชาการสาธารณสุขในสมทบ 205 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขนอกสมทบ 205 ตำแหน่ง และพนักงานสาธารณสุขอีก 800 ตำแหน่ง ซึ่งการบรรจุล่าช้าที่เลื่อนออกไปนี้จะส่งผลทั้งการนับอายุราชการที่มีผลต่อการเลื่อนอัตราเงินเดือน รวมถึงการสอบบรรจุต่างๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามสวัสดิการข้าราชการที่ควรได้รับ ซึ่งนับเป็นความไม่เป็นธรรมเพราะวิชาชีพอื่นที่ได้รับการบรรจุตามมติ ครม.รอบ 3 ปี 2555 นี้ ต่างได้รับบรรจุและเริ่มต้นอายุราชการกันไปแล้ว ถือเป็นสิทธิ์ทั้ง นกว.สธ./พจ.สธ.ควรได้รับ   

“วันนี้ต้องถามว่า 2 สายงาน จพ.สธ./นวก.สธ.เป็นอะไรในระบบสาธารณสุข ทำไมจึงมีความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพทั้งที่เราเป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ด่านหน้าของระบบสาธารณสุขมาเป็นร้อยปี จึงควรได้รับการดูแลเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ แต่ที่ผ่านมากลับถูกควบคุมและจำกัดอัตรากำลัง จนทำให้เกิดปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ” นายนพดล กล่าว