จัดตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดสมัครสมาชิก 1 พ.ย.นี้ ดันตั้ง คกก.แล้วเสร็จ มี.ค.59

Wed, 2015-10-21 09:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผยความคืบหน้าจัดตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน เตรียมเปิดรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 พ.ย. นี้ พร้อมเลือกตั้ง คกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน แล้วเสร็จ มี.ค.59 เดินหน้ารองรับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ของตนเป็นครั้งแรก ในฐานะเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และทีมสำนักเลขาธิการฯ ชุดใหม่ โดยมี นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม ได้ร่วมกันพิจารณาถึงกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามบทเฉพาะกาล รวมถึงการดำเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดใหม่ตามกฎหมาย และการเปิดรับสมาชิกใหม่

ทั้งนี้เบื้องต้นที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันให้เร่งดำเนินการ โดยจะเปิดรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งผู้ที่ต้องการสามารถสมัครสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบจะเปิดรับสมัครสมาชิก 90 วัน แต่หลังผ่านการเปิดรับสมัครแล้ว 60 วัน ทางคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดตามบทเฉพาะกาล จะส่งระเบียบการเลือกตั้งให้กับสมาชิกเพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559  ซึ่งจะได้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดถาวร โดยเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมในเดือนเมษายน 2559   

“การประชุมในวันนี้เน้นเรื่องการรับสมัครสมาชิกและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการดำเนินการใน 2 ส่วนนี้ก่อน จึงจะสามารถเดินหน้าตามกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ โดยเฉพาะการรับรองวิชาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข รวมถึงการผลักดันงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวและว่า สำหรับในส่วนรายละเอียดของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือสัดส่วนการเลือกตั้ง 12 คน และสัดส่วนจาการสรรหา 12 คน