เตือน “หลินจือ LING ZHI” ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจาก อย.

Thu, 2015-10-22 19:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย.เตือนภัย ผลิตภัณฑ์ชื่อ “หลินจือ LING ZHI” ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ขอผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน นอกจากจะเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็นแล้ว อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบการจำหน่ายยาแผนโบราณผิดกฎหมาย ชื่อ “หลินจือ LING ZHI” โดยฉลากยาระบุสถานที่ผลิตในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ให้ตรวจสอบข้อมูลยาดังกล่าวตามที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวมีอยู่จริง แต่ไม่มีการผลิตหลินจือ LING ZHI แต่อย่างใด และผู้ผลิตไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลินจือ LING ZHI ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบทะเบียนแล้วพบว่าไม่ปรากฏว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.จึงขอย้ำเตือนผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน นอกจากจะเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็นแล้ว ซ้ำร้ายอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อยาสมุนไพรใดๆ มารับประทาน ขอให้ซื้อยาจากร้านที่ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนโบราณจาก อย.เท่านั้น อย่าหลงเชื่อซื้อยาจากแหล่งที่ขายตามตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย หรือจากการโฆษณาชวนเชื่อในอินเทอร์เน็ต เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา เพราะตามสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ มักจะใส่สารสเตียรอยด์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ควรซื้อยาที่บนฉลากมีเลขทะเบียนตำรับยา ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตแล้ว โดยทะเบียนยาแผนโบราณที่ถูกต้อง ฉลากต้องระบุตัวอักษร G ตามด้วยลำดับที่/ปี พ.ศ. สองหลักสุดท้าย รวมทั้งควรสังเกตว่าหีบห่อต้องอยู่ใน สภาพดี ไม่มีรอยบุบ เปียกชื้น

หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิตหรือจำหน่ายยาสมุนไพรที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ Email 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อทาง อย.จะดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป