ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ส่อเค้าวุ่นเหตุเลื่อนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 4 สายงาน นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เหตุไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการตามที่ คปร.กำหนด ชี้กระทบประมาณ 1,000 คนที่รอบรรจุข้าราชการและเตรียมไปรายงานตัวที่ทำงานใหม่ ด้านปลัด สธ. เตรียมชี้แจงวันจันทร์ 16 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือที่ 0201.032/ว.907 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่องชะลอการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ ( 7,547 รอบ 3 ) ซึ่งจะมีการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  โดยสายงานที่ให้ชะลอการบรรจุออกไปก่อน คือ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ให้บรรจุไปตามปกติ

ในหนังสือระบุว่า การชะลอครั้งนี้ เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7,547 อัตรา แต่ทั้งหมดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ จึงไม่สามารถบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการ

1.พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกในสายงานดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการ 

2. ขออนุมัติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงตำแหน่งว่างสายงานอื่นเป็นตำแหน่งดังกล่าว

และ 3.หารือ คปร. เพื่อกำหนดตำแหน่งตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรตามมติ ครม. เป็นตำแหน่งสายงานที่ชะลอ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาได้แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรมสหวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประกาศชะลอการบรรจุมีผลกับทั้ง 4 สาขาวิชาชีพอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในด้านจิตใจของเจ้าตัวและญาติ พี่น้อง เพราะวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ต้องไปรายงานตัวกับที่ทำงานแห่งใหม่ และเป็นวันที่จะได้รับการบรรจุ เจ้าหน้าที่ได้เขียนใบลาออกจากตำแหน่งเดิม เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่แล้ว บางรายที่ต้องไปทำงานที่ใหม่ก็ย้ายของออกจากที่พักเดิมแล้ว เพราะกำหนดจะต้องไปรายงานตัวคือวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน แต่จดหมายชะลอการบรรจุอย่างเป็นทางการจากปลัดกระทรวงถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ออกมาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นใครก็คงรับไม่ทัน

“ผมได้พูดคุยกับปลัด สธ.และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.ด้านบริหาร ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และได้ทราบว่าจะต้องชะลอการบรรจุออกไปก่อน เพื่อหาทางแก้ไขให้การบรรจุครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบราชการ และมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 แต่การดำเนินงานจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คงไม่สามารถบอกได้ แต่คาดว่าน่าจะชะลอออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2559 เพราะต้องหารือกับหลายหน่วยงานทั้ง ก.พ. ครม. คปร. และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข” นายวัฒนะชัย กล่าว

นายวัฒนชัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 สายงานที่ต้องชะลอการบรรจุออกไปก่อน ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ปลัด สธ.และ นพ.สมศักดิ์ รองปลัด สธ. แจ้งเชิญเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 สายงาน ซึ่งมีประมาณ 1,000 คน ทั่วประเทศ ให้มารับฟังคำชี้แจงที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หากไม่สะดวกจะมาที่กระทรวงสามารถรับฟังการชี้แจงผ่านการประชุมทางไกล (เทเลคอนเฟอร์เรนซ์) ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง.