จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ยื่นอุทธรณ์ขอแยกคัดเลือกบรรจุ ขรก.รอบ 3

Fri, 2015-11-20 14:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ลูกจ้างชั่วคราว จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ขอแยกคัดเลือกบรรจุ ขรก.รอบ 3 เหตุเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน เสี่ยงอุบัติเหตุ แถมขาดแคลน มีเรียนเฉพาะในสถาบันพระบรมราชชนก ไม่มีสถาบันนอกสมทบ ด้าน “หมอสมศักดิ์” รับปากนำเรื่องหารือ ก.พ. รอติดตามผล 1 เดือน    

นายอนุวัฒน์ แสวงเงิน ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน (จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน ได้เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้การบรรจุข้าราชการในส่วนของ จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 507 ตำแหน่ง เป็นไปตามมติ ครม. ปี 2555 ในการคัดเลือกบรรจุตำแหน่ง เช่นเดียวกับการบรรจุใน 2 รอบแรก เหมือนกับ จพ.สธ.เภสัชกรรม และ จพ.สธ.ทันตภิบาล ที่ได้มีการชะลอและบรรจุไปแล้ว เนื่องจาก จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเรียนในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีสถาบันนอกสมทบ ประกอบกับยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่ จึงได้ทำการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้มีการทบทวนการสอบคัดเลือกบรรจุใหม่      

ทั้งนี้ในการยื่นหนังสือครั้งนี้ นพ.สมศักดิ์ ได้รับปากว่าจะนำเรื่องนี้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกจ้างชั่วคราว จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน ได้ยื่นอุทธรณ์ที่ขอให้การบรรจุเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือประกาศ ก.พ.นร.1004อ17 รวมทั้งต้องให้ความมั่นใจในจำนวนตำแหน่งบรรจุ 507 ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์จัดสรรเดิม ซึ่งในระหว่างนี้ลูกจ้างชั่วคราว จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน จะทำการยื่นใบสมัครสอบก่อน หากภายใน 1 เดือนยังไม่มีความคืบหน้า เราคงต้องติดตามเรื่องนี้กับทาง ก.พ. ต่อไป

“ตำแหน่ง จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉิน ถือเป็นตำแหน่งเฉพาะที่วิชาชีพอื่นไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้า ทั้งยังเป็นตำแหน่งขาดแคลน เพราะเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีสถาบันผลิต จพ.สธ.เวชกิจฉุกเฉินถึง 11 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ 6 แห่งเท่านั้น จึงอยากให้ ก.พ.พิจารณาตรงนี้ เพราะเป็นคนละส่วนกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) และนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) จึงต้องมีการแยกการสอบและคัดเลือกบรรจุเฉพาะวิชาชีพ” นายอนุวัฒน์ กล่าว