อย.ยันไม่เคยอนุญาตนำเข้า/จำหน่ายเครื่องตรวจสุขภาพ QMRA

Tue, 2015-11-24 15:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอ้างว่าสามารถวินิจฉัยระบบภายในร่างกายได้กว่า 40 รายการ อย.ยันไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียถึงเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ว่าสามารถตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ โดยกล่าวอ้างการทำงานของเครื่องว่าสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกาย แล้วนำมาเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ย ของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำนั้น

จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเครื่องตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายแต่อย่างใด และ อย.ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้ จากกรณีดังกล่าว มีข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ ในลักษณะดังกล่าวจะถูกนำเสนอพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของผู้จำหน่ายในรูปแบบธุรกิจการขายตรงต่อประชาชนทั่วไป โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงว่า สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบด้วยตนเองได้ และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ทาง อย.ขอย้ำว่าการตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามความเป็นจริงที่สุดนั้น ควรดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจซื้อ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้วยังอาจได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองได้ ทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ Email: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย.จะได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด