สั่ง ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ปี 60 หา รพ.ฝึกงานใหม่ใน ธ.ค.นี้

Thu, 2015-12-03 14:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.คมชัดลึก : แพทยสภามีมติให้คณะแพทย์ ม.สยาม จัดหาโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องเสนอขอความเห็นชอบภายในธันวาคมนี้ พร้อมให้งดรับนักศึกษาปี 60 ไปก่อน ส่วนการรับนักศึกษาของกลุ่ม กสพท.เข้าคณะแพทย์ปี 59 สามารถดำเนินการได้ปกติ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

นสพ.คมชัดลึก : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับแพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และมหาวิทยาลัยสยาม ถึงกรณีการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6) ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปี 3 ที่จะขึ้นชั้นปี 4 ไม่มีสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต้องจัดหาโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เรียนฝึกปฏิบัติงานและต้องแจ้งให้แพทยสภาเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้แพทยสภายังมีมติให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามงดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และแพทยสภาจะให้การรับรองหลักสูตรใหม่อีกครั้ง ส่วนนักเรียนที่อยู่ระหว่างการสมัครสอบคัดเลือกกับ กสพท. เพื่อเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2559 นั้น ยังคงดำเนินการไปตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักเรียน

"ทางแพทยสภาต้องเข้าไปประเมินด้วยว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นที่จะใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ ซึ่งในการพิจารณาจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น มีเตียง 400 เตียง แพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งนั้น ต้องยินยอมและพร้อมที่จะเป็นผู้สอน มีหอพัก มีห้องสมุด ห้องประชุม ห้องสัมมนา และมีสิ่งเอื้ออำนวยทางการศึกษาหรือไม่ เป็นต้น ไม่ใช่ว่าจะเลือกโรงพยาบาลใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม แพทยสภาได้ให้คำแนะนำแก่มหาวิทยาลัยสยามไปว่าควรเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์น่าจะดีที่สุด" รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 3 ธันวาคม 2558