สมัครสมาชิกสภาการ สธ.ชุมชนกว่า 4 พันคน เตรียมเลือกตั้ง นายกสภาการฯ-คกก.เร็วๆ นี้

Sat, 2015-12-19 12:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ปิ่น” เผยความคืบหน้ารับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุข มีผู้สมัครกว่า 4 พันรายแล้ว เตรียมเสนอร่างระเบียบสมัครเลือกตั้ง นายกสภาการฯ และ คกก.สภาการฯ เข้าที่ประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชนที่มีปลัด สธ.เป็นประธาน 24 ธ.ค.นี้ ก่อนเตรียมเลือกตั้งต่อไป

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าหลังการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่า หลังจากได้เปิดรับสมัครในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผ่านบริการ ตู้ ATM, อินเตอร์เน็ตออนไลน์ และผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย มีผู้สมัครเข้ามามากกว่า 4,000 คนแล้ว โดยในช่วงแรกมีปัญหาโปรแกรมที่ใช้ในการสมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หากเลยเวลา 7 วันไปแล้ว แต่ปัจจุบันได้แก้ไขแล้ว และแกนนำในแต่ละจังหวัดจะไปประชาสัมพันธ์ให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น และเตรียมการเพื่อรองรับการสมัครเลือกตั้งนายกสภาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและคณะกรรมการสภาฯ ต่อไป

นายปิ่น กล่าวต่อว่า การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนนับเป็นก้าวที่ 2 ของวิชาชีพสาธารณสุข ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศกฎหมายเพื่อรองรับ สำหรับการร่างระเบียบเพื่อรองรับการสมัครเลือกตั้งนายกสภาการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและคณะกรรมการสภาฯ นั้น ระเบียบได้ร่างเสร็จแล้วโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุข จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นี้ หากสภารับรองระเบียบนี้ก็จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันหลังการประกาศ จากนั้นอีก 60 วัน จะมีการเลือกตั้ง

“ระเบียบนี้ถูกร่างโดยนักกฎหมายจากหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข และยังมีตัวแทนจากสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยกันร่าง ซึ่งเราเอาข้อดี ข้อเสียของระเบียบเดิมมาคุยกัน เพื่อร่างระเบียบนี้ออกมาให้ดีที่สุด” นายปิ่นกล่าว 

ทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีค่าใช้จ่ายสมัครคนละ 235 บาท โดยแยกเป็นค่าสมาชิกจำนวน 100 บาท ค่าทำบัตรสมาชิก 100 บาท ซึ่งจะมีอายุบัตร 5 ปี และอีก 35 บาท เป็นค่าธรรมเนียมบริการให้กับธนาคารและระบบไอเน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยในส่วนของบัตร ทางสภาฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกในภายหลัง.