อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘ถั่งเฉ้า-โสมเกาหลี’ 2 รายการ ใส่ยาโด๊ป

Thu, 2015-12-24 16:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย.ออกประกาศเตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก "จีนีซิส แคปส์" และ "โอเอ็มจี" ที่ประกอบด้วย ผงตังถั่งเฉ้า, สารสกัดจากใบแปะก๊วย, สารสกัดจากโสมเกาหลี, แอล-อาร์จีนิน, สารสกัดจากหอยนางรม พบใส่ยารักษาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ "ซิลเดนาฟิล-ทาดาลาฟิล" ซึ่งเป็นยาที่ถูกจำกัดการใช้ เนื่องจากมีความเป็นพิษภัยสูง หรืออาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้ง่าย เข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษตามกฎหมาย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ลงวันที่ 18 พ.ย.58 ซึ่งได้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ โดยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "จีนีซิส แคปส์" (ผงตังถั่งเฉ้า, สารสกัดจากใบแปะก๊วย, สารสกัดจากโสมเกาหลี, แอล-อาร์จีนิน, สารสกัดจากหอยนางรม) ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล/กล่อง เลขสารบบอาหาร 11-1-06353-1-0239 ผลิตโดยบริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จำกัด จ.สมุทรปราการ จัดจำหน่ายโดย บริษัท ฟีล นาโน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "โอเอ็มจี" (แอล-อาร์จีนิน, สารสกัดจากโสมเกาหลี, สารสกัดจากใบแปะก๊วย) ขนาดบรรจุ 30 แคปซูล/กล่อง เลขสารบบอาหาร 11-1-06353-1-0101 ผลิตโดย บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จำกัด จ.สมุทรปราการ จัดจำหน่ายโดย บริษัท โอเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพฯ

โดยระบุว่า จากผลการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง 2 รายการ ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากมีความเป็นพิษภัยสูง หรืออาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้ง่าย จึงเป็นยาที่ถูกจำกัดการใช้ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มคองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) คือชื่อของสารเคมี ที่ถูกใช้เป็นองค์ประกอบ เพื่อการรักษาอาการ “หย่อนสมรรถภาพทางเพศ”หรือ Erectile Dysfunction (ED) แต่ทั้งนี้ ซิลเดนาฟิลเป็นสารเคมีควบคุม ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งเท่านั้น เพราะผลข้างเคียงสูงมาก สำหรับคนไข้โรคหัวใจที่ต้องกินยาขยายหลอดเลือด อาจเกิดอันตรายร้ายแรง ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากการใช้สารซิลเดนาฟิล คือ ปวดหัว หน้าแดง ร้อน คลื่นไส้ ตาพร่ามัว หัวใจเต้นแรง และสามารถเสียชีวิตเฉียบพลันได้

ขณะที่ ทาดาลาฟิล (Tadalafil) คือชื่อของสารเคมี ที่ถูกใช้เป็นองค์ประกอบ เพื่อการรักษาอาการ “หย่อนสมรรถภาพทางเพศ” เช่นกัน แต่พบอาการข้างเคียงที่พบบ่อยปกติจากการใช้ยา มีดังนี้ 1.ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง อาหาร ไม่ย่อย คัดจมูก 2.มีการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น อาจจะเป็นน้อยและชั่วคราว ส่วนใหญ่จะเห็นสีแซม แต่ก็มีการเห็นแสงจ้าขึ้น