อสม.อุตรดิตถ์ชวดค่าตอบแทน 3 เดือน

Sun, 2016-01-17 18:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อสม.อุตรดิตถ์ ทวงถามค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท แจงยังไม่ได้รับตั้งแต่ ต.ค.58 แม้เป็นเงินไม่มาก แต่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือเพื่อทำงาน ด้านโฆษก สบส.ระบุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าจัดสรรงบให้แล้ว คาดสามารถเบิกจ่ายได้เร็วๆ นี้

นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เผยว่า มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ต.ท่าเสาจำนวนหลายรายเข้ามาร้องเรียน ขอให้ติดตามและทวงถามเงินค่าตอบแทนของ อสม.เดือนละ 600 บาทให้กับ อสม.ทุกราย เนื่องจากเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนแล้วคือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ยังไม่จ่ายให้เลยแม้แต่เดือนเดียว แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก แต่สำหรับหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้จ่ายเป็นค่าขนมลูกหลาน ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรืออื่นๆ

"อสม.ไม่เพียงทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่หลายหน่วยงานของกระทรวงอื่นๆ ก็ทำงานให้กับสังคมไม่น้อยไปกว่าอาสาสมัครอื่นๆ ที่มีอยู่ หากมีการประสานขอความร่วมมือมา การทำงานของ อสม.ย่อมมีต้นทุน ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ที่ต้องออกพื้นที่ทำงาน ไปสอบถามที่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ รพ.สต.ก็ไม่มีคำตอบให้ ดังนั้นจึงอยากฝากไปยัง รมว.สาธารณสุข หรือนายกรัฐมนตรี ช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย" นายสิทธิชัยกล่าว

ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ สบส.ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม. ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่ง สบส.ได้จัดส่งข้อมูลจำนวนโควต้า อสม.ที่ได้รับค่าป่วยการของแต่ละจังหวัดส่งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,047,800 คน เพื่อให้พื้นที่เบิกตามระเบียบที่กำหนด คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเร็วๆ นี้

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2559 และวันที่ 16 ม.ค.59