ยันเคลื่อนไหว 29 ม.ค.ไม่มีการเมือง เป้าหมายเพื่อ New รพ.สต.

Thu, 2016-01-28 15:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันเคลื่อนไหว 29 ม.ค.ไม่มีการเมือง เจตนาเพื่อขอความเป็นธรรมและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฐมภูมิตามแนวทาง New รพ.สต.ชี้ที่ผ่านมาขับเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้าและเพดานเงินเดือนเหลื่อมล้ำจนได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก้ยังมีปัญหาหลายเรื่องที่รอการแก้ไขอยู่

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส.และผู้ประสานงานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(ประเทศไทย) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.) ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. (ประเทศไทย) และหมออนามัยทั่วประเทศ ยังคงยืนยันที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี โดยนัดรวมตัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา 08:00 น.ก่อนเดินทางไปยื่นข้อเสนอแก่นายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเดินทางไปยื่นข้อเสนอที่แก่รัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงบ่าย

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการดำเนินการของชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. และภาคีเครือข่ายมีเจตนาเพื่อขอความเป็นธรรมและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่าง รพ.สต. ให้เกิดการปฏิรูป ตามแนวทาง “New รพ.สต.” ซึ่งมีหลายข้อที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดย สธ.หรือ ก.พ.และยืนยันว่า ไม่มีเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ที่ผ่านมามีการประสานเข้ามาเพื่อขอให้ยุติการยื่นหนังสือในครั้งนี้ รวมทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แต่เนื่องจากที่ผ่านมาข้อเรียกร้องต่างๆ ที่นำเสนอไป สธ.ไม่รับฟัง จึงนำมาสู่การเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีแทน

ต่อข้อซักถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มาจากการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขที่ผ่านมา นายริซกี กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน ใครจะการเมืองกับเรา เราไม่การเมืองด้วย กลุ่มตนขอเดินหน้าต่อตามธงที่วางไว้เดิม เพื่อให้หมออนามัยมีที่ยืน และทุกคนสามารถที่จะแข่งขันกันทำความดีได้ เพื่อ รพ.สต.เพื่อหมออนามัย อันจะส่งผลดีต่อการบริการสุขภาพประชาชนต่อไป

 “ซึ่งเรื่องนี้คงแล้วแต่มุมมอง คงห้ามไม่ได้ เพราะเราขับเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้ามานานพอสมควร และได้รับการตอบรับที่ดีในบางประเด็น เช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน แต่หลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาและหมักหมม และไม่มีใครอาสามาแก้ไขให้เรา เราจึงต้องลุกขึ้นมาแก้ไขเอง และถือเป็นเรื่องปกติในกรณีที่มีการตั้งองค์กรใหม่เพื่อขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความก้าวหน้าของหมออนามัย อาจจะทำให้องค์กรเดิมๆ ไม่เข้าใจ แต่สักวันองค์กรเหล่านั้นจะเข้าใจเอง” นายริซกี กล่าวและว่า สำหรับในรายละเอียดทั้งหมด นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.จะขอแถลงการณ์ในวันพรุ่งนี้