กทม.น้อมรับ คนโวย รพ.วินิจฉัยผิดพลาด

Fri, 2016-01-29 21:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์แนวหน้า : รองปลัด กทม.แจงหลังถูกโวย รพ.สังกัด กทม.ปฏิเสธการรักษา-วินิจฉัยผิดพลาด ระบุน้อมรับและจะตรวจสอบอีกครั้ง เผยที่ผ่านมาพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทาง พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข แต่อาจยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งคงไม่ใช่แค่ รพ.สังกัด กทม.แต่สังกัดอื่นๆ ก็มีปัญหาร้องเรียนบ่อยครั้ง

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งว่า โดนปฏิเสธการเข้ารับการรักษา และมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครว่า ไม่ได้รับการดูแลที่ดี ตรวจวินิจฉัยโรคไม่ถี่ถ้วน จนเป็นเหตุให้อาการป่วยเป็นมากขึ้น ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่ไว้วางใจในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อโรงพยาบาล บางส่วนมีการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ นั้น

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องเรียนชี้แจงว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนแต่ละด้าน แต่ก็ยังเกิดปัญหาอยู่บ้างในบางกรณี ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่เฉพาะแต่กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆ ก็มีปัญหาร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งขอน้อมรับและจะตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปัดความรับผิดชอบใดๆ ที่จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับและพัฒนาการให้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตามขอยกตัวอย่างการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตามที่มีการแจ้งผ่านสื่อมวลชนดังกล่าวว่ามีประชาชนเข้ารับการวินิจฉัยแล้วหมอที่ตรวจรักษาแจ้งว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาให้ยาแล้วกลับไปพักผ่อนมากๆ ก็หาย แต่ปรากฏว่าเมื่อกลับไปแล้วมีอาการที่มากขึ้นจนกลายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นั้น ต้องเรียนว่าอาการเริ่มต้นนั้นก็คล้ายกับไข้หวัดธรรมดาเพียงแต่ตัวเราเองจะต้องคอยสังเกตอาการเพิ่มเติมเพราะอาจอยู่ในช่วงการเพาะเชื้อ จึงไม่ได้หมายความว่าการวินิจฉัยผิดพลาด เพราะต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด บางกรณีผู้ป่วยอาจจะมีอาการไม่มากขึ้นอยู่กับภูมิต้านทาน และอีกหลายปัจจัยอื่นประกอบ ซึ่งการให้ความรู้แก่ประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญ การเข้าถึงประชาชนจึงเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งทำงาน การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนมีความรู้ต่อโรคต่างๆ มากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดี

พญ.วันทนีย์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากช่วงนี้อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงขอฝากเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพเพราะอาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานก็ต้องใส่ใจสุขภาพเช่นกันเพราะอาจมีการสะสมความเครียด ออกกำลังกายน้อย รับประทานอาหารไม่ครบหมู่ อาจส่งผลต่อสุขภาพในช่วงดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ซึ่งโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาวและช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยได้แก่ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเมื่อเราไม่สบายร่างกายจะสามารถปรับสภาพให้มีอาการที่ไม่มาก และหายเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: http://www.naewna.com