สธ.แจงพร้อมปรับโครงสร้าง รพ.สต.ตามที่เสนอ แนะหาข้อสรุปให้ตรงกัน

Thu, 2016-02-04 11:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองปลัด สธ. เผย สธ.พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามข้อเสนอ แถมเปิดเวทีรับฟังความเห็นทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน พร้อมแนะตัวแทน รพ.สต.ทุกเครือข่าย ร่วมหาข้อสรุปปรับโครงสร้าง สธ. หลังยังมีความเห็นไม่ตรงกัน ย้ำ สธ.เข้าใจ รพ.สต. งานเยอะ คนน้อย ที่ผ่านมาพยายามดูแล จนท.รพ.สต.ดีที่สุด แต่ติดทรัพยากรจำกัด       

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 14 องค์กร ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อผลักดันปฏิรูป รพ.สต.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขว่า ต้องบอกว่าเรื่องที่เรียกร้อง อะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เราดำเนินการอยู่แล้ว อย่างเช่น การรับรอง รพ.สต.ที่ไม่มีในกฎกระทรวง โดย สธ.ได้คิดและดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะมีการเรียกร้องในประเด็นนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงสาธารณสุขใช้มาเป็น 10 ปีแล้ว และไม่ได้มีการปรับแก้ไข ซึ่งในประเด็นนี้ต้องบอกว่า แม้แต่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ก็ไม่มีกฎกระทรวงรองรับเช่นกัน ดังนั้นที่มีการระบุว่า ปัจจุบันเป็น รพ.สต.เถื่อนนั้น รพศ./รพท.และ รพช.เองก็เถื่อนเหมือนกัน ซึ่งแต่เดิมมีเพียงแค่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เท่านั้นที่รับรองในกฎหมาย 

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการภูมิภาคในส่วน รพ.สต.นั้น ที่ผ่านมาได้มีการจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน แต่หากจะให้มีการปรับแก้ไขโครงสร้างใหม่นั้น ต้องบอกว่า สธ.เองยินดี เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว เพียงแต่อยากให้ทาง รพ.สต.ไปคุยกันและได้ข้อสรุปที่ตรงกันก่อน เพราะแม้แต่ที่มาเรียกร้องเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมาก็ยังมีการเสนอปรับโครงสร้าง รพ.สต.ที่ไม่ตรงกัน โดยในหนังสือที่ยื่นขอแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน โดยในกลุ่มงานขอแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ส่วนระหว่างการยื่นหนังสือกลับนำเสนอเป็น 5 กลุ่มงาน จึงไม่แน่ใจว่าจะใช้โครงสร้างใดกันแน่

ขณะที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและเครือข่ายหมออนามัยก็ยืนยันตามโครงสร้าง รพ.สต.เดิมที่จัดทำอยู่ จึงอยากให้ตัวแทน รพ.สต.ทั้งหมดพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนและนำมาเสนอต่อ สธ. เพราะไม่เช่นกันก็จะเกิดการคัดค้านขึ้นอีก ถ้าเป็นแบบนั้นไม่รู้ว่า สธ.จะรับฟังใคร อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สธ.ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ซึ่งหากใครมีข้อเสนออย่างไรสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมนี้ได้    

ส่วนข้อเรียกร้องในส่วนของตำแหน่งที่ขอซี 8 ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่งนั้น นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของ สธ.คงต้องให้รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณา เพราะต้องจัดหางบประมาณมาเพิ่มเติม ซึ่ง สธ.ไม่มีงบประมาณขนาดนั้น ซึ่งปัจจุบัน สธ.ได้ให้กำหนดตำแหน่งซี 8 ให้ รพ.สต.จังหวัดละ 1 แห่งแล้ว ส่วนปัญหาเงินเดือนตันก็คงต้องนำเสนอต่อ ก.พ. สำหรับกรณีที่ขอเพิ่มในส่วนงบประมาณหมื่นล้านบาทให้กับ รพ.สต.หมื่นแห่งนั้น ขณะนี้งบที่โอนไปยัง รพ.สต. จากโรงพยาบาล โดยเป็นงบจาก สปสช.ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนนี้คงไปดูในรายละเอียดว่าจะปรับเพิ่มได้หรือไม่    

“ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างการสรุปว่าเรื่องใดที่ สธ.ทำได้บ้าง หากทำได้ก็จะดำเนินการให้ โดยบางเรื่องได้ทำอยู่แล้ว ส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ ก.พ. ก็จะส่งเรื่องให้ ซึ่งผมขอย้ำว่า อะไรที่ สธ.ทำได้ เราทำให้อยู่แล้ว เพราะเรารู้ว่า รพ.สต.ลำบาก รู้ว่า รพ.สต.ทำงานเยอะ แต่คนน้อย ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ได้พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพียงแต่ด้วยทรัพยากรที่จำกัด ทำให้บางเรื่องยังไม่สามารถทำตามที่เรียกร้องได้ พร้อมยืนยันการดำเนินงานของ สธ.ยึดหลักการ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบยั่งยืน” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว