อนามัยบ้านปรกชี้อยู่กับ อปท.แล้วดีขึ้น

Tue, 2016-02-23 15:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนสถานีอนามัยบ้านปรกชี้ ภาพรวมถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. ทำงานง่ายขึ้น การประสานงานง่ายกว่าตอนอยู่ สธ.เหตุมีสายการบังคับบัญชาสั้นกว่า สถานีอนามัยได้รับงบมากขึ้น ปัจจุบันได้ปีละประมาณ 2 ล้านบาท ด้านความก้าวหน้าวิชาชีพ การเลื่อนขั้นง่าย เหตุทำเรื่องแค่ระดับจังหวัด ไม่ต้องถึง ก.พ. และไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนตัน

นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตำบลบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ภาพรวมของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่ามีบางแห่งที่ดีขึ้นมาก และบางแห่งก็ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้าง แต่สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านปรกหลังถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พบว่ามีข้อดีหลายข้อ เช่น เรื่องความง่ายในการทำงาน การประสานงานทำได้ง่ายกว่าตอนอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกว่า

นอกจากนี้ ในส่วนของความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่าเจ้าหน้าที่เติบโตกันได้เร็วเนื่องจากไม่มีวิชาชีพอื่นที่คอยกดไว้ และการเลื่อนขั้นก็ทำได้ง่าย เพราะทำเรื่องส่งถึงแค่ระดับจังหวัด ไม่ต้องไปถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่หากยังเป็นแบบเดิมก็ยังมีวิชาชีพอื่นที่มีการรวมตัวที่แข็งแรง ทำให้มีโอกาสยากที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนจะเติบโต

ขณะที่เรื่องค่าตอบแทนนั้น ระบบเก่าจะเป็นระบบซี ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เงินเดือนตัน แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบแท่ง ทำให้เงินเดือนสามารถขึ้นต่อไปได้มากกว่าเดิม

เช่นเดียวกับเรื่องงบประมาณก็ได้งบมากขึ้น สถานีอนามัยได้รับงบประมาณปีละ 2 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงบดำเนินการ งบลงทุนและงบก่อสร้างต่างๆ ต่างจากเดิมที่ไม่เคยได้งบดำเนินการ ส่วนงบลงทุนก็ได้แค่ 1-2 หมื่นบาท ก็ทำให้มีเงินไปก่อสร้างอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์มากขึ้น ประชาชนก็ได้รับบริการที่ดีขึ้น

“ดูแล้วดีกว่าเดิม แต่บางอย่างก็ยังมีปัญหาบ้าง เช่น เรื่องเงินเดือน ซึ่งตอนนี้มาจากกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่จาก อปท. ซึ่งบางช่วงหากผู้รับผิดชอบทำเรื่องไม่ทัน เงินเดือนก็ไม่ออก ซึ่งในส่วนของสถานีอนามัยตำบลบ้านปรก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกก็ช่วยสำรองออกให้ แต่ถ้าเป็นที่อื่น บางที่ อบต.เขาก็ไม่ช่วย” นายชัชชัย กล่าว

นายชัชชัย กล่าวว่า หากให้ประเมินว่าระหว่างอยู่กับ อปท.และ สธ. แบบไหนดีกว่ากัน คงตอบไม่ได้ แต่เท่าที่สอบถามจากเพื่อนๆ ในกลุ่มที่โอนย้ายมาอยู่กับ อปท. ก็ยังไม่มีใครพูดว่าดีกว่ามากๆ แต่ถามว่าให้กลับไปอยู่กับ สธ.อีกหรือไม่ ก็ไม่มีใครเอาเหมือนกัน

และหากถามว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งประเทศควรมาอยู่กับ อปท.หรือไม่ ก็คงตอบไม่ได้เช่นกัน เพราะระดับเงินเดือนของบุคคลากรที่ทำงานอยู่ในระดับ 2-3 หมื่นบาท ขณะที่พนักงานส่วนอื่นๆ ของ อปท. อาจจะอยู่ที่หลักหมื่นบาท ก็ทำให้ อปท.บางแห่งไม่อยากได้เพราะมองว่า รพ.สต.เป็นตัวยุ่งยากมากกว่า ยกเว้น อปท.ที่ต้องการพัฒนาเรื่องสาธารณสุขจริงๆ ฉะนั้นคงโอนไปทั้งหมดได้ยาก และหากต้องการโอนย้ายคงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมขง อปท.ในพื้นที่และทำความเข้าใจกันก่อนจะดีที่สุด

ขอบคุณภาพจาก Facebook สถานีอนามัยตำบลบ้านปรก