ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษา ปธพ.4 และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 59 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา พบกับ 21 คลินิกแพทย์เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป้าหมายช่วยคนไข้ 8,448 คน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา กล่าวว่า ในปีนี้มีวาระพิเศษที่เป็นมหามิ่งมงคลต่อประเทศชาติ คือ ครบรอบ "84 พรรษา มหาราชินี" แพทยสภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของแพทย์ไทยทุกสังกัด ได้ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด ด้วยการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

โดยความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 (ปธพ.4) แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง โดยบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา จาก 5 กระทรวง และ ภาคเอกชน

ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการนี้ นับเป็นตัวอย่างของการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน ที่สำคัญต้องขอบคุณแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.4) อันเป็นต้นแบบของธรรมาภิบาลและปัจจุบันได้นำไปสู่โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งเกิดผลดีต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

รศ.นพ.อัษฎา ตียะพันธ์ ประธานหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 กล่าวว่า การจัดหน่วยแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง 21 คลินิก แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรกว่า 500 คน จากหลายสังกัด อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามา รพ.ราชวิถี สถาบันประสาท รพ.ภูมิพล รพ.เอกชนชั้นนำ ฯลฯ ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของแพทยสภา จะมาตรวจรักษาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง

โดยมีรายละเอียด ได้แก่ คลินิกเด็ก คลินิกสูตินรี หญิงและชายวัยทอง คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม โรคหัวใจ หู คอ จมูก คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกสุขภาพจิต โรคทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร คลินิกไต ผิวหนัง ฝังเข็ม คลินิกฟัน และทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด การแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ การมอบอุปกรณ์ขาเทียมแก่ผู้พิการ คลินิกแผนไทยโดย กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย และ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ เปิดให้คำแนะนำด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร คลินิกทางกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

รวมทั้งกิจกรรมอาสาอื่นๆ อีกมากมายที่หลายองค์กรมาร่วมกิจกรรมโดยประชาชนที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ประชาชน จากการร่วมกันอำนวยความสะดวกโดยกลุ่มนักศึกษา หลักสูตร ปธพ. 4 ทั้งนี้รวมไปถึงกิจกรรมความสนุกมากมายบนเวที ตลอดงาน จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี