ขรก.สายวิทย์สุขภาพเผยผลหารือ สธ.แนวโน้มดี ส่งตัวแทนร่วมประชุมทุกศุกร์สิ้นเดือน

Fri, 2016-03-04 12:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ขรก.สายวิทย์สุขภาพ เผยยื่นหนังสือ ปลัด สธ. เพิ่มเยียวยาหลังได้รับกระทบเปลี่ยนสายงาน เหตุ ก.พ. ออกหลักเกณฑ์เยียวยาแค่ 12 คน จาก 40 คน ชี้แนวโน้มดี มอบ “รองปลัดฯ หมอสมศักดิ์” แก้ปัญหา ส่งตัวแทนร่วมประชุมแก้เหลื่อมล้ำบุคลากร สธ.ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน

นายโยธิน ทองศิริ นักเทคนิคการแพทย์ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน ในฐานะตัวแทนกลุ่มแลปรังสีสามัคคีเพื่อความเป็นธรรม กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้พิจารณาการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสายงาน ให้กับนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพียง 12 คน จากจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 40 คน ตามหนังสือที่ สธ. ๐๒๐๑.๐๓๙/ว๑๙๗ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาที่จำกัดให้กับผู้ที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และเฉพาะกับผู้ที่เงินเดือนตันทันที ที่ผ่านมาจึงได้มีการหารือและส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อขอความเป็นธรรมต่อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้

ทั้งนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี โดย นพ.สมศักดิ์ ขอให้เราร่วมส่งตัวแทนเข้าประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำที่มีการนัดประชุมทุกวันศุกร์สิ้นเดือนร่วมกับตัวแทนวิชาชีพและชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายกันจะได้แก้ไขไปพร้อมกัน และเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ขอให้ยื่นเรื่องผ่านกระทรวงสาธารณสุขก่อน

“เรื่องนี้เราสู้มา 3 ปีแล้ว คงต้องรอและใจเย็น เพราะเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่ง นพ.สมศักดิ์เองก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพียง 5 เดือน ได้พยายามแก้ไขปัญหาให้กับทุกกลุ่ม ซึ่งต้องยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนสายงานในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบแล้ว โดยเราคงต้องติดตามความคืบหน้าในอีก 1 เดือน” นายโยธิน กล่าว

นายโยธิน กล่าวต่อว่า สำหรับในการยื่นหนังสือในวันดังกล่าว ได้ขอให้กระทรวงเพิ่มการเยียวยาในส่วนของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มสาขาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสายงานทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขรก.สายวิทย์สุขภาพ เตรียมหารือ หลัง ก.พ.ออกเกณฑ์ มีผู้รับเยียวยาแค่ 12 คน