รมว.สธ.ห่วง รพ.สันป่าตองขาดแคลนน้ำ เร่งแก้ไข คาดสัปดาห์หน้าปัญหาบรรเทาลง

Fri, 2016-03-04 15:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอปิยะสกล’ เดินทางให้กำลังใจและตรวจเยี่ยม รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ห่วงใยปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาล หาทางแก้ไขปัญหาระยะยาวและยั่งยืน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน้ำ พร้อมจัดสรรงบ 6 ล้านบาท ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนอีก คงให้บริการได้ปกติ ไม่กระทบต่อผู้ป่วย คาดว่าในสัปดาห์หน้าปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลจะบรรเทาลง

วันนี้ (4 มีนาคม 2559) ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสันป่าตอง ว่า จากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลสันป่าตองจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่ปี 2556 ทำให้ปริมาณระบบน้ำบาดาลลดลงเรื่อยๆ จนขาดแคลน ทางโรงพยาบาลสันป่าตองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ และแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ให้มีการวางระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท ในการสร้างระบบน้ำผิวดินและระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน 

สำหรับการดำเนินการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการทำงานและลดผลกระทบการบริการผู้ป่วยให้มากที่สุด โดยเบื้องต้นวางแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค  คือ 1.ได้รับการสนับสนุนบุคลากร และรถขนน้ำจากหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตองทั้งหมด 18 ตำบล ในการยืมรถขนน้ำจากโรงพยาบาลแม่วางและโรงพยาบาลจอมทอง ขนน้ำ 40เที่ยวต่อวัน เนื่องจากต้องใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 2 แสนลิตร 2.ได้รับการสนับสนุนน้ำและงบประมาณเชื่อมต่อจากการประปาส่วนภูมิภาค และงบจากการดำเนินงานผ้าป่าทานน้ำมหากุศล เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น การขนน้ำ ปรับปรุงบ่อบาดาล ขุดบ่อให้ลึกกว่าเดิม ซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำพอใช้ระดับหนึ่ง ลดการขนน้ำจากแหล่งภายนอกเหลือวันละ 10 เที่ยวต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสันป่าตองและหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้วางแผนการดำเนินงานในระยะสั้น คือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาเดิม และขนส่งน้ำจากภายนอกมาเติมในระบบ สำหรับแผนในระยะยาว คือ เชื่อมตรงกับระบบประปาส่วนภูมิภาค เจาะบ่อบาดาลเพิ่มภายในโรงพยาบาล และจัดทำระบบน้ำผิวดินจากบริเวณหนองสะเรียม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ 60 แล้ว คาดว่าในสัปดาห์หน้าปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลจะบรรเทาลง เน้นให้บริการประชาชนตามปกติ ไม่กระทบต่อผู้ป่วย