สปสช.มอบรางวัลคลินิกติดดาว กทม. บริการเยี่ยม ช่วยคนกรุงเข้าถึงการรักษา

Tue, 2016-03-08 16:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช. เขต 13 กทม.จัดโครงการคลินิกติดดาว ประกาศรายชื่อคลินิกผลการดำเนินงานเยี่ยม รับโล่รางวัล/ประกาศนียบัตร “คลินิกชุมชนอบอุ่น” หลังผ่านเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ชี้วัตถุประสงค์มุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับคลินิกบริการดี กระตุ้นคลินิกทั่วกรุงเทพฯ เร่งพัฒนาบริการช่วยผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่   

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งจากจำนวนประชากรที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และจำนวนหน่วยบริการภาครัฐที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้ผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการอย่างทั่วถึง สปสช.จึงได้ดำเนินโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยดึงคลินิกเอกชนในพื้นที่ กทม.ร่วมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิกับ สปสช.เพื่อให้บริการผู้มีสิทธิ์ ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ กทม.มีคลินิกชุมชนอบอุ่น 162 แห่ง ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองใน กทม.เกือบ 4 ล้านคน     

ทพ.กวี กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน สปสช.เขต 13 กทม.จึงได้จัดโครงการ “คลินิกชุมชนอบอุ่นติดดาว” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ สปสช.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจการดำเนินงาน ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นคลินิกอื่นๆ ให้มุ่งมั่นพัฒนาบริการตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด 

ตัวชี้วัด อาทิ การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการที่รับส่งต่อ ผลการตรวจประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานเภสัชกรรม และการควบคุมการติดเชื้อ รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนหน่วยบริการ ซึ่งคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีผลงานเด่น 3 ระดับ ได้แก่

1.ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม ได้รับรางวัลระดับเพชร

2.สุขเจริญสหคลินิก ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัม

และ 3.คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา ได้รับรางวัลระดับทอง

นอกจากนี้ยังมีรางวัลเพื่อมอบโล่เกียรติคุณให้กับคลินิกที่มีผลงานดีเด่นเฉพาะด้านอีก 2 รางวัล คือ

1.คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รับโล่เกียรติคุณงานเภสัชกรรม

และ 2.เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม รับโล่เกียรติคุณการจัดการข้อร้องเรียน     

สำหรับคลินิกฯ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ มีทั้งสิ้น 20 แห่ง ดังนี้ 1.ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม 2.สุขเจริญสหคลินิก 3.สหคลินิกตลาดบัว 4.คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา 5.คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์ 6.รักสุขภาพคลินิกเวชกรรม 7.สร้างสุขคลินิกเวชกรรม 8.คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์ 9.เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 10.คลินิกเวชกรรมวังหิน 11.พัฒนเวชสหคลินิก 12.สหคลินิกถนนนวมินทร์ 13.สหคลินิกซอยสายหยุด 14.สหคลินิกบางชัน 15.สถานพยาบาลบางขุนเทียน 16.วัชรพลเวชกรรมคลินิก 17.สี่แยกมหานาคคลินิกเวชกรรม 18.อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน 19.คลินิกเปรมประชาการแพทย์ และ 20.คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม