ภาคีสุขภาพเขต 4 รณรงค์ ‘โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้’

Sun, 2016-03-13 13:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดงานวันไตโลก ปี 2559 (World Kidney Day) กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ป้องกันภาวะไตเสื่อม

ปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง จัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนชาวไทย โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังถึงประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาไต เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว.องครักษ์ จ.นครนายก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชมรมเพื่อนโรคไต และสโมสรโรตารี ปทุมธานี จึงได้จัดให้มี “งานวันไตโลก(World Kidney Day)” ปี2559 ขึ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2559  ณ  บริเวณลาน Fell Fit ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  จ.ปทุมธานี  เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแก่ประชาชนทั่วไป

โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน นพ.พิเชษฐ   พัวพันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการ Service plan สาขาไต กล่าวรายงาน นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย รองผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และทีมสหสาขาวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรีและนครนายก ร่วมงานในครั้งนี้

นพ.วันชัย กล่าวว่า วันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก ซึ่งปีนี้กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” โดยเน้นการณรงค์ โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ และลดการบริโภคเค็มของประชาชน โดยลดเค็มครึ่งหนึ่ง เพราะการบริโภคเค็ม นอกจากทำให้เป็นโรคไตแล้วยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และนำไปสู่โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ สาธิตการปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต การตรวจคัดกรองโรคไตและให้คำปรึกษา

การบรรยายให้ความรู้โรคไตวายเรื้อรัง โดย นพ.จิรายุทธ จันทร์มา และ พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง, การเปลี่ยนไต โดย รศ.นพ.อดิศว์ ทัศนณรงค์ น.ส.สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ พร้อมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไต และการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย นพ.จิรายุทธ จันทร์มา และ พญ.นภัสนันท์ อภิรัตนพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์รับบริจาคอวัยวะเพื่อสนับสนุน“โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง www.aorsocho.com อีกด้วย 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม