‘หมอปิยะสกล’ ให้ทุก รพ.ทำประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำพอใช้ 4 เดือนหน้าแล้ง

Wed, 2016-03-16 13:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.เยี่ยม รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมาพร้อมให้การช่วยเหลือ กำชับทุก รพ.สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการรับมือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบเหตุสถานการณ์ภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยปีนี้มีโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤต 2 แห่ง คือโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลขามสะแกแสง เนื่องมาจากลักษณะสภาพความแห้งแล้ง ทำให้คุณภาพของน้ำดิบมีความกระด้างสูง ไม่เหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ 

ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ได้มีการดำเนินการดังนี้

1.โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ติดตั้งระบบกรองน้ำ (Reverse Osmosis System) ผลิตน้ำสะอาดได้มากถึงวันละ 18,000 ลิตร ใช้ดื่ม และล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบจากจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้สนับสนุนงบสร้างระบบกรองน้ำบาดาล พร้อมจัดทำระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนน้ำเข้าสู่ระบบกรองน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม    

2.โรงพยาบาลขามสะแกแสง ได้การดำเนินโครงการซ่อมแซมวางท่อประปาโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นแบบแปลนให้งานพัสดุตรวจสอบ พร้อมยื่นขอหนังสือระวางที่ดินต่อสำนักงานที่ดินอำเภอ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลในช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาในปีต่อๆ ไป ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน พร้อมสั่งการให้กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบสำรองน้ำ โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ให้พอใช้ 4 เดือน รองรับการขาดแคลน ให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทุกด้านทั้งการประสานงาน และงบประมาณ