ผอ.รพร.ด่านซ้าย เผยเคล็ดลับสร้างสุขบุคลากร Happy จนไม่มีใครขอย้ายออก

Wed, 2016-03-16 15:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผอ.รพร.ด่านซ้าย จ.เลย เผยเคล็ดลับสร้างสุขในองค์กร เปิดพื้นที่ให้ทำกิจกรรมตามความชอบโดยไม่เกี่ยวกับงาน ช่วยให้บุคลากร Happy จนไม่มีใครขอย้ายออก คนเล็กคนน้อยในโรงพยาบาลก็ภาคภูมิใจในตัวเอง แถมส่งผลกระตือรือร้นกับงานในหน้าที่อีกด้วย

นพ.ภักดี สืบนุการณ์

นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยแนวทางการบริหารงานให้บุคลากรมีความสุขว่า โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับเรื่อง Soft Side Management (SSM) หรือการบริหารจัดการจิตใจและความเป็นมนุษย์ ภายใต้ความเชื่อว่าทุกคนมีความดีและมีศักยภาพอยู่ในตัวเอง โดยมีนโยบายเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำกิจกรรมตามที่ตนเองมีความชอบหรือถนัดให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ ของโรงพยาบาลรวมไปถึงครอบครัวด้วย เช่น การวาดรูป ทำขนม เดินป่า สอนทำอาหาร สอนฟุตบอล ดูนก ตัดผม ซ่อมประตู ฯลฯ ผลที่ได้รับกลับมา พบว่าทำให้ทุกคนมีความสุข เกิดความร่วมไม้ร่วมมือและกระตือรือร้นกับการทำงานในหน้าที่ตามไปด้วย

นพ.ภักดี กล่าวว่า นโยบายการทำงานในลักษณะนี้ ทุกคนยังมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามปกติ แต่ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะทำกิจกรรมได้ในเวลาใด หรือแบ่งเวลาออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยให้แต่ละคนไปบริหารจัดการเวลาเอาเอง หากว่างจากงานตามหน้าที่แล้ว จะไปทำกิจกรรมเวลาใดก็ได้ รวมทั้งไม่ได้กำหนดเป็น KPI หรือแผนงานประจำปีว่าทุกคนจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสา

“อย่าไปกะเกณฑ์ว่าทุกคนจะต้องมาทำ หรือมี KPI แต่ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาจากภายใน เพราะบางคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มี ซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังไม่พบสิ่งที่อยากจะทำ แต่คนที่ทำเขาก็มีความสุข มันไม่มี KPI วัดอะไรชัดเจน แต่ผมสัมผัสได้จากแววตาของแต่ละคน หรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างคือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายไม่มีใครขอย้ายออกเลย มีแต่คนขอย้ายเข้า หรือแพทย์เฉพาะทางต่างๆ เราก็มีครบหมด ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล” นพ.ภักดี กล่าว

นพ.ภักดี กล่าวต่อไปว่า การบริหารจัดการในลักษณะนี้ นอกจากแพทย์และพยาบาลแล้ว ที่สำคัญคือทำให้คนเล็กคนน้อย ในองค์กรมีความสุข มีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วย ถือเป็นการลงทุนที่ราคาถูกมาก ไม่ต้องไปดูงาน พาไปเที่ยวหรือเลี้ยงอาหารแพงๆ หรูๆ เพียงแต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเปิดพื้นที่เหล่านี้ให้เกิดขึ้น

“ผมคิดว่าทุกโรงพยาบาลก็มีการทำกิจกรรมลักษณะนี้ทั้งนั้น เพียงแต่อยู่ที่ว่าจะทำบนดินหรือใต้ดิน บางแห่งถ้าผู้บริหารไม่สนใจเขาก็ทำรวมกลุ่มกันเอง มันอยู่ที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลว่าจะหยิบขึ้นมาไว้บนโต๊ะหรือเปล่าเท่านั้นเอง” นพ.ภักดี กล่าว