สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จัดประชุมวิชาการหมออนามัยมืออาชีพ 26-29 เม.ย.นี้

Thu, 2016-03-31 17:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ  “รวมใจรวมพลังหมออนามัย สู่วิชาชีพอย่างมืออาชีพ” 26 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในการหนุนเสริมระบบสุขภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เครือข่ายหมออนามัย ได้แก่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมการสนับสนุนและเตรียมจัดประชุมวิชาการ “รวมใจรวมพลังหมออนามัย สู่วิชาชีพอย่างมืออาชีพ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559 ณ  ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในการหนุนเสริมระบบสุขภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทย

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการรวมใจ สร้างการรับรู้ และส่วนร่วมในการพัฒนาหมออนามัยสู่ความเป็นวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษ โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติและร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนประเทศไทย โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนประเทศไทย มาบรรยายพิเศษหัวข้อหมออนามัยและสภาการสาธารณสุขชุมชนขับเคลื่อนประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญพี่น้องหมออนามัยทั่วประเทศและผู้สนใจร่วมประชุม ติดตามรายละเอียดได้ที่เวปไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข