สธ.ออกหนังสือยืนยัน สสอ.มีอำนาจจ่ายค่าตอบแทน จพ.สธ.ป.ตรี ได้

Wed, 2016-04-06 15:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ออกหนังสือเวียน จ่ายค่าตอบแทน จพ.สธ.ป.ตรี ยืนยัน สสอ.มีอำนาจพิจารณาจ่ายได้หลังมีปัญหา เหตุกังวลถูกเรียกเงินคืนภายหลัง ระบุการจ่ายค่าตอบแทนยึดกรอบอัตรากำลังไม่ได้เพราะล้าหลัง ต้องยึดหลักเกณฑ์เดียวกับพยาบาล พร้อมเสนอทางออกแก้ปัญหางบ รพ.สต.ระยะยาว ใช้รูปแบบบ้านนาโมเดล

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส. และผู้ประสานงานชมรม ผอ.รพ.สต (ประเทศไทย) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ส่งหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ไปยังผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในฐานะผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) และนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ จพ.สธ.และ นวก.สธ.ได้

ทั้งนี้ที่มาของการออกหนังสือในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากประเด็นที่ได้มีการรวบรวมปัญหาค่าตอบแทนจากสมาชิกของชมรมฯ ที่เป็น จพ.สธ.จบวุฒิปริญญาตรี โดยก่อนหน้านี้ สธ.ได้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับ จพ.สธ.ที่ยังไม่สามารถจัดสรรตำแหน่งบรรจุได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริหารเกือบทั่วประเทศต่างไม่เข้าใจ มีเพียงแค่ประมาณ 10 จังหวัดที่ดำเนินการไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการยื่นเรื่องต่อ สธ.ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ทาง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการเรียกตัวแทน รพ.สต.เข้าพูดคุย รวมถึงชมรมฯ ถึงประเด็นปัญหา รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งพบว่าในเรื่องนี้ผู้บริหารโดยเฉพาะ สสอ.ไม่กล้าดำเนินการ เนื่องจากกังวลว่าถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง จึงต้องมีหนังสือเวียนเพื่อความชัดเจนในการจ่ายค่าตอบแทนนี้

นายริซกี กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทน จพ.สธ.จะยึดตามกรอบอัตรากำลังเดิมไม่ได้ เพราะบางพื้นที่กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลัง จพ.สธ.เพียงแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีผู้ปฏิบัติงานที่เป็น จพ.สธ.มากกว่านั้น ดังนั้นในประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนนี้จึงควรยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพยาบาล อย่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการเพิ่มพยาบาลในพื้นที่ถึง 3,000 คน กระจายไปตาม รพ.สต.ต่างๆ ในพื้นที่ บางแห่งมีจำนวน 3-4 คน ซึ่งทุกคนสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หมด ไม่ได้ยึดตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งกรอบอัตรากำลังนี้ล้าหลังแล้วควรมีการปรับปรุงและแก้ไข

“หนังสือ สธ.ฉบับนี้ รู้สึกพอใจเพราะทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยยังคงให้เป็นอำนาจของ สสอ.ในการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดิม เพียงแต่ให้มีการตีความที่เป็นคุณและให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ จพ.สธ.ได้” เลขาธิการ ชวส. กล่าว

นายริซกี กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนนั้นคงต้องติดตามดูเป็นพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่ที่มีปัญหาอาจให้เบิกจ่าย 2-3 เดือนไปก่อน และที่เหลืออยากให้เป็นการตกเบิกภายหลัง แต่ในระยะยาวคงต้องแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณลง รพ.สต. ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกันที่ จ.นครนายก จนออกมาเป็นมติบ้านนาโมเดล ที่เห็นตรงกันว่าต้องส่งงบประมาณลง รพ.สต.ให้ครบ 100% เนื่องจากเวลาโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีปัญหาขาดทุน รัฐบาลยังมีการจัดสรรงบเพิ่มเติมให้ แต่กรณี รพ.สต.มีปัญหางบประมาณ ไม่รู้ว่าจะนำงบมาจากไหน ถือเป็นแนวทางแก้ปัญหาในอนาคต